Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


* Master Opleiding Non Verbale Communicatie met lichaamstaal als speerpunt van studie is als discipline verankerd in de communicatiewetenschappen. De gespecialiseerde opleiding start jaarlijks in september en bestaat uit tien 2-daagse lesmodules waarin gedetailleerd wordt ingegaan op alle kenmerken van lichamelijke communicatie. 

DATA CURSUSJAAR 2020 -2021

In 2020 start de opleiding op 17 /18 september.

Vervolgdata: 19/20 november (M2).  In 2021: 14/15 januari (M3), 18/19maart M4) en 20/21 mei (M5).

De lessen worden in kleine groepen gegeven en zijn om de 6 tot 8 weken zodat de lesstof kan bezinken en geïmplementeerd. 

INHOUD OPLEIDINGSMODULES 

Module 1: Introductie observatietechniek, methodiek, de standen van het hoofd,  de ogen. Kenmerken van de hoofdhoudingen, werking van de hersenen / topografie lichaam, 24 segmenten van het lichaam, introductie BSM®-methode, kruising van armen en benen t.o.v. omgeving, reacties van de ogen en de culturele verschillen (oogkwadrant).

Module 2: Gebaren. Betekenis en inhoud van beweging van handen, vingers, armen en benen tijdens een gesprek. Logica en interculturele verschillen van gebaren (cerebrale- & diachronische logica, tijd/afstand m.b.t. affiniteit en scepsis). Verplaatsen van objecten of interactie met objecten in de communicatie, betekenis van het verzitten bij onderhandelingen.

Module 3: Gelaatsexpressie, mond- en tong-bewegingen,  autocontact in het gelaat en expressie (Ekman/R. Jack).

Reacties en betekenis van de mond en tong in de communicatie.

Module 4: Rol van de handen in de communicatie

'Auto'-contact m.b.t. de topografie van het lichaam: oorzaak en betekenis van bewegingen van de handen op het lichaam (waar komt de 'jeuk' op het lichaam vandaan?). Betekenis afstand handen t.o.v. het lichaam en de rol van de hand in de haren tijdens een gesprek.

Module 5: Lichamelijke reacties van handen op gezicht en lichaam, vraagstellingstechniek.

Lichamelijke reacties van de handen op het gezicht of lichaam tijdens de communicatie ('auto'-contact), inleiding interview-techniek. Evaluatietoets Niveau A

Module 6: leesmodel emoties (E1-E8), stemgebruik. Indeling van emoties (J. Russell), stemgebruik, lichamelijke reacties, kenmerken van emoties.

Module 7: Emoties. 

Culturele verschillen emoties in het gezicht, de 'handshake', verantwoordelijkheid-gevoelens t.o.v. verdriet, herkennen van depressie in het gelaat en individuele kenmerken gezicht.

Module 8: congruentie & embodiment, authenticiteit en de 

kenmerken in attitude,  aan/afwezigheid tijdens het gesprek, introductie waarheidsvinding. Evaluatietoets niveau B

Module 9: interview-techniek op basis van non verbale indicatoren/BS-methodiek (weekend-sessie).

Praktijk- en  video-analyse, voortgang eindscriptie-onderzoek. 

Module 10: Eind-evaluatie  video-analyse en presentatie onderzoeksresultaten mbt eindscriptie. Evaluatietoets BSM. (weekend-sessie)

BodySystemics: de praktijk-weekenden* 

Eén tot twee maal per jaar organiseert ELN een weekend  voor cursisten die het BS/ELN certificaat willen behalen en voor oud-cursisten die de kennis up-to-date willen houden. Deze lesdagen worden gegeven door buitenlandse experts en vinden plaats in het zalencomplex vd Valk Hotel-Schiphol-A4 (gratis P). De kosten hiervoor bedragen € 295.- (incl. lunch) en worden separaat gefactureerd. 

Download
Lichaamstaal voor de Jeugdzorg.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

De ELN-opleiding start elk jaar in september vanaf 3 of meer deelnemers en duurt gemiddeld 20-30 maanden, al naar gelang het tempo van de cursist.

Om de (empirische) kennis te oefenen en in de praktijk te implementeren heb je tijd nodig, vandaar dat de lesmodules om de maand worden gegeven. 

De lesstof is volledig onderbouwd en up-to-date gedocumenteerd.

 

Elke lesmodule bestaat uit 2 aaneengesloten dagen met specifieke onderwerpen en zijn chronologisch onderverdeeld. Cursisten krijgen toegang tot het Bodysystemics on-line leer-platform en ELN media-platform met video- voorbeelden, naslagwerk en documentatie.

 

Het lesprogramma beslaat twee jaren. Module 1 t/m 5 in het eerste jaar bevat alle praktische kennis m.b.t. lichamelijke kenmerken binnen de communicatie en wordt afgesloten middels evaluatietoets.

 

Het tweede studiejaar dient de cursiste te starten met zijn onderzoek m.b.t. zijn/haar eindscriptie. Dit deel van de studie ontwikkelt de cursist diepgang m.b.t. emoties en kenmerken van congruentie en authenticiteit welke nodig zijn om een adequate analyse te kunnen maken.

 

* Tijdens de studie wordt je twee weekenden getraind door buitenlandse experts waarbij vraagstelling n.a.v. non verbale signalen in 'live' -situaties aan de orde komt.

Deze praktijklessen zijn verplicht voor de cursisten die het BS/ELN examen willen behalen. 

 

De studie wordt afgerond middels uitgebreide, adequate analyse van video-fragmenten en het verdedigen van een degelijk onderbouwde eindscriptie in het Nederlands of de Engelse taal.

 

Lesmodules worden in kleine groepen gegeven op goed bereikbare leslocaties en verzorgd door Gérard Stokkink en/of gespecialiseerde docenten, allen gediplomeerd en gecertificeerd en afkomstig uit de eigen opleiding of  zusterorganisaties uit een Europees land.Copyright © 2019  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Factsheet.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB
Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB
Download
Tarieven.pdf
Adobe Acrobat document 14.7 MB
Download
aanmelden.pdf
Adobe Acrobat document 168.9 KB

Send a message:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.