Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


* Master Opleiding Non Verbale Communicatie / lichaamstaal, als discipline verankerd in de neuro- en communicatiewetenschappen.

De opleiding beslaat tien 2-daagse lesmodules waarin alle stof wordt behandeld. Het wordt cursisten aanbevolen de extra lesdagen in de BS-methodiek te volgen die tijdens het tweede studiejaar worden aangeboden.

INHOUD OPLEIDINGSMODULES 

Module 1: Introductie observatietechniek, methodiek, de standen van het hoofd,  de ogen. Kenmerken van de hoofdhoudingen, werking van de hersenen / topografie lichaam, 24 segmenten van het lichaam, introductie BSM®-methode, kruising van armen en benen t.o.v. omgeving, reacties van de ogen en de culturele verschillen (oogkwadrant).

Module 2: Gebaren. Betekenis en inhoud van beweging van handen, vingers, armen en benen tijdens een gesprek. Logica en interculturele verschillen van gebaren (cerebrale- & diachronische logica, tijd/afstand m.b.t. affiniteit en scepsis). Verplaatsen van objecten of interactie met objecten in de communicatie, betekenis van het verzitten bij onderhandelingen.

Module 3: Gelaatsexpressie, mond- en tong-bewegingen,  autocontact in het gelaat en expressie (Ekman/R. Jack).

Reacties en betekenis van de mond en tong in de communicatie.

Module 4: Rol van de handen in de communicatie

'Auto'-contact m.b.t. de topografie van het lichaam: oorzaak en betekenis van bewegingen van de handen op het lichaam (waar komt de 'jeuk' op het lichaam vandaan?). Betekenis afstand handen t.o.v. het lichaam en de rol van de hand in de haren tijdens een gesprek.

Module 5: Lichamelijke reacties van handen op gezicht en lichaam, vraagstellingstechniek.

Lichamelijke reacties van de handen op het gezicht of lichaam tijdens de communicatie ('auto'-contact), inleiding interview-techniek. Evaluatietoets Niveau A

Module 6: leesmodel emoties (E1-E8), stemgebruik. Indeling van emoties (J. Russell), stemgebruik, lichamelijke reacties, kenmerken van emoties.

Module 7: Emoties. 

Culturele verschillen emoties in het gezicht, de 'handshake', verantwoordelijkheid-gevoelens t.o.v. verdriet, herkennen van depressie in het gelaat, individuele kenmerken van het gezicht.

Module 8: congruentie & embodiment, authenticiteit en de 

kenmerken in attitude,  aan/afwezigheid tijdens het gesprek, introductie waarheidsvinding. Evaluatietoets niveau B

Module 9: interview-techniek op basis van non verbale indicatoren/BS-methodiek (weekend-sessie).

Praktijk- en  video-analyse, voortgang eindscriptie-onderzoek. 

Module 10: Eind-evaluatie  video-analyse en presentatie onderzoeksresultaten mbt eindscriptie. Evaluatietoets BSM. (weekend-sessie)


De opleiding start jaarlijks in september, de practioner-cursus start bij 3 of meer deelnemers. De duur van de opleiding non verbale communicatie is gemiddeld 20-30 maanden, al naar gelang het tempo van de cursist.

Om de (empirische) kennis te oefenen en in de praktijk te implementeren heeft de cursist tijd nodig, vandaar dat de lessen om de maand worden gegeven. 

De lesstof is volledig onderbouwd en up-to-date gedocumenteerd.

 

Iedere (les-)module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen met ieder specifieke onderwerpen en zijn chronologisch onderverdeeld.

Cursisten krijgen toegang tot een on-line leer-platform en het ELN media-platform.

 

Het lesprogramma beslaat uit twee delen: module 1 t/m 5 in het eerste jaar bevat de praktische kennis m.b.t. lichamelijke kenmerken en afgesloten middels een evaluatietoets. Vanaf het tweede jaar dient de cursiste te starten met zijn onderzoek en eindscriptie. Tijdens dit deel van de studie ontwikkelt de cursist diepgang m.b.t. methodiek, emoties, onderliggende kenmerken en context, congruentie en authenticiteit, nodig om een adequate analyse te kunnen maken. Afsluitend wordt getraind in vraagstelling n.a.v. non verbale signalen tijdens een interview/gesprek in een praktijk-situatie.

 

De studie wordt met succes afgerond door het maken van een uitgebreide, adequate analyse van video-fragmenten en het verdedigen van een degelijk onderbouwde eindscriptie.

 

Lessen worden in kleine groepen gegeven op goed bereikbare leslocaties en worden verzorgd door Gerard Stokkink en/of gespecialiseerde docenten, allen gediplomeerd en gecertificeerd, afkomstig uit de eigen opleiding of Europese zusterorganisaties.Copyright © 2019  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Factsheet.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB
Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB
Download
Tarieven.pdf
Adobe Acrobat document 14.6 MB
Download
Aanmelden.pdf
Adobe Acrobat document 166.2 KB

Send a message:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.