Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


* Master Opleiding Non Verbale Communicatie / lichaamstaal, als discipline verankerd in de neuro- en communicatiewetenschappen.

De opleiding beslaat tien 2-daagse lesmodules waarin alle stof wordt behandeld. Het wordt cursisten daarnaast sterk aanbevolen extra lesdagen te volgen in de BS-methodiek om de lesstof in de praktijk toe te passen.

INHOUD OPLEIDINGSMODLES 

Module 1: Introductie observatietechniek en methodiek. Kenmerken van de hoofdhoudingen, werking van de hersenen / topografie lichaam, introductie BSM®-methode, kruising van armen en benen t.o.v. omgeving. 

Module 2: Oogkwadrant, Gebaren. Betekenis van de handen en vingers, armen en benen binnen het gesprek. Logica van gebaren (cerebrale/diachronische logica en neuro-engram) tijd/afstand/affiniteit en interculturele verschillen.

Module 3: Gelaats- expressies, mond- en tong-bewegingen,  autocontact in het gelaat, expressies (Ekman/R. Jack). Reacties van de ogen en mond, jeuk in het gezicht.

Module 4: Rol van de handen in de communicatie

'Auto'-contact en de topografie van het lichaam: betekenis van bewegingen van de handen naar 'jeuk' op het lichaam.

Module 5: Positionering en vraagstelling

Lichamelijke reacties op open of gesloten vraagstelling,  inleiding interview-techniek, evaluatietoets 1

Module 6: leesmodel emoties (E1-E8), stemgebruik. Indeling van emoties (J. Russell), stemgebruik. 

Module 7: Zitposities, de 'handshake', de interactie met objecten tijdens het gesprek, huilen en de rol van de haren tijdens een gesprekssituatie.

Module 8: cognitie, congruentie, embodiment & authenticiteit

kenmerken van attitude & presence, waarheidsvinding

Module 9: interview-techniek mbt non verbale indicatoren,

+ voortgang eindscriptie/onderzoek, praktijk- en  video-analyse

Module 10: Evaluatie. Presentatie eindscriptie en onderzoeks-analyse [evaluatietoets 2]

De duur van de (empirische) studie non verbale communicatie is gemiddeld 20-30 maanden, al naar gelang het tempo van de cursist.

De lesstof is volledig onderbouwd en up-to-date gedocumenteerd.

De lessen starten jaarlijks in september, november en januari.

Iedere (les-)module bestaat  uit 2 aaneengesloten dagen met elk specifieke onderwerpen, chronologisch onderverdeeld.

Cursisten krijgen toegang tot een on-line leer-platform en het ELN media-platform.

 

Het lesprogramma beslaat uit twee delen: module 1 t/m 5 bevat praktische kennis over lichamelijke kenmerken en wordt afgesloten middels een evaluatietoets. Vanaf module 6 dient de cursiste te starten met zijn onderzoek en eindscriptie. Tijdens dit tweede deel van de studie ontwikkelt de cursist de  diepgang m.b.t. methodiek, emoties, onderliggende kenmerken en aandacht voor de context, nodig om een adequate video-analyse te kunnen maken. Afsluitend wordt getraind in vraagstelling n.a.v. non verbale kenmerken tijdens een interview (praktijk-situatie).

 

De studie wordt afgerond middels het maken van een analyse (video-fragmenten) en het verdedigen van een degelijk onderbouwde eindscriptie.

 

De lessen worden in groepen gegeven tot max.14 personen. Deze vinden plaats op goed bereikbare leslocaties. De lessen worden verzorgd door Gerard Stokkink en/of gespecialiseerde docenten, allen gediplomeerd en gecertificeerd en zijn afkomstig uit de eigen opleiding of Europese zusterorganisaties.Copyright © 2017  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Downloads:


Download
Congres 10/'18
flyer nvc.pdf
Adobe Acrobat document 94.4 KB
Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB