Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


* Master Opleiding Non Verbale Communicatie met lichaamstaal als speerpunt van studie is als discipline verankerd in de communicatiewetenschappen. De gespecialiseerde opleiding start jaarlijks in september en bestaat uit tien 2-daagse lesmodules waarin gedetailleerd wordt ingegaan op alle kenmerken m.b.t. lichamelijke communicatie. De studie is zeer uitgebreid en vergt toewijding en inzet van de cursist. Daarentegen worden de 2 lesdagen telkens om de maand gepland zodat de cursist tijd heeft de lesstof te laten bezinken.

DATA CURSUSJAAR 2020 -2021

In 2020 start de opleiding met module 1 op 17 /18 september as.

Vervolgdata: 19/20 november (M2).  In 2021: 14/15 januari (M3), 18/19maart M4) en 20/21 mei (M5).

Lessen worden in kleine groepen om de 6 tot 8 weken gegeven zodat de lesstof kan bezinken en in de praktijk geïmplementeerd. 

INHOUD OPLEIDINGSMODULES 

Module 1: Introductie observatietechniek, methodiek, de standen van het hoofd,  de ogen. Kenmerken van de hoofdhoudingen, werking van de hersenen / topografie lichaam, 24 segmenten van het lichaam, introductie BSM®-methode, kruising van armen en benen t.o.v. omgeving, reacties van de ogen en de culturele verschillen (oogkwadrant).

Module 2: Gebaren. Betekenis en inhoud van beweging van handen, vingers, armen en benen tijdens een gesprek. Logica en interculturele verschillen van gebaren (cerebrale- & diachronische logica, tijd/afstand m.b.t. affiniteit en scepsis). Verplaatsen van objecten of interactie met objecten in de communicatie, betekenis van het verzitten bij onderhandelingen.

Module 3: Gelaatsexpressie, mond- en tong-bewegingen,  autocontact in het gelaat en expressie (Ekman/R. Jack).

Reacties en betekenis van de mond en tong in de communicatie.

Module 4: Rol van de handen in de communicatie

'Auto'-contact m.b.t. de topografie van het lichaam: oorzaak en betekenis van bewegingen van de handen op het lichaam (waar komt de 'jeuk' op het lichaam vandaan?). Betekenis afstand handen t.o.v. het lichaam en de rol van de hand in de haren tijdens een gesprek.

Module 5: Lichamelijke reacties van handen op gezicht en lichaam, vraagstellingstechniek.

Lichamelijke reacties van de handen op het gezicht of lichaam tijdens de communicatie ('auto'-contact), inleiding interview-techniek. Evaluatietoets Niveau A

Module 6: leesmodel emoties (E1-E8), stemgebruik. Indeling van emoties (J. Russell), stemgebruik, lichamelijke reacties, kenmerken van emoties.

Module 7: Emoties en cult. verschillen 

Culturele verschillen bij emoties, micro-expressies, 'handshakes', huilen/tranen, indeling 8 categoriën kenmerken emoties, V-analyse

Module 8: congruentie & embodiment, authenticiteit en de 

kenmerken in attitude,  aan/afwezigheid tijdens het gesprek, introductie waarheidsvinding. Evaluatietoets niveau B

Module 9: interview-techniek op basis van non verbale indicatoren/BS-methodiek (weekend-sessie).

Praktijk- en  video-analyse, voortgang eindscriptie-onderzoek. 

Module 10: Eind-evaluatie  video-analyse en presentatie onderzoeksresultaten mbt eindscriptie. Evaluatietoets BSM. (weekend-sessie)

BodySystemics: de praktijk-weekenden* 

Eén tot twee maal per jaar organiseert ELN een weekend  voor cursisten die het BS/ELN certificaat willen behalen en voor oud-cursisten die de kennis up-to-date willen houden. Deze lesdagen worden gegeven door buitenlandse experts en vinden plaats in het zalencomplex vd Valk Hotel-Schiphol-A4 (gratis P). De kosten hiervoor bedragen € 295.- (incl. lunch) en worden separaat gefactureerd. 

Download
Lichaamstaal voor de Jeugdzorg.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

De ELN-opleiding start bij 3 of meer deelnemers en duurt gemiddeld zo'n 18-30 maanden, al naar gelang het tempo van de cursist. Lesmodules worden in kleine groepen gegeven op goed bereikbare leslocaties. Om de (empirische) kennis te oefenen en in de praktijk te implementeren heb je tijd nodig, vandaar dat de lesmodules om de 6 tot 8 weken worden gegeven. 

 

De lesstof is zeer uitgebreid en volledig onderbouwd en wordt up-to-date gedocumenteerd bij de betreffende lesmodule digitaal toegestuurd.

Tussen de lessen door kun je gebruik maken van het BS on-line platform met video-oefenmateriaal en naslagwerk (aangeraden).

 

De lesmodules bestaan uit 2 aaneengesloten dagen met specifieke onderwerpen welke chronologisch zijn ingedeeld.  Module 1 t/m 5 in het eerste jaar bevat alle praktische kennis m.b.t. lichamelijke kenmerken en wordt afgesloten middels een evaluatietoets.

 

Het tweede studiejaar start de cursiste met zijn onderzoek m.b.t. eindscriptie. Dit deel van de studie ontwikkelt de cursist diepgang m.b.t. emoties,  kenmerken congruentie en authenticiteit.

 

Tijdens het 2e jaar van de studie wordt je door buitenlandse experts getraind in de analyse van, en vraagstelling bij non verbale signalen. Dit zijn specifieke praktijklessen welke noodzakelijk zijn voor het BS/ELN diploma. 

 

De ELN-opleiding wordt afgerond middels uitgebreide toets en adequate video-analyse.  Het BS/ELN diploma vereist dezelfde toets en het afronden/verdedigen van een degelijk onderbouwde eindscriptie .

 Copyright © 2019  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Factsheet.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB
Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB
Download
Tarieven.pdf
Adobe Acrobat document 14.7 MB
Download
aanmelden.pdf
Adobe Acrobat document 168.9 KB

Scan de QR-code en stuur een Whats'App

email:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Copyright © 2020  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved