Lesje lichaamstaal voor rechters gewenst

 

 

8 oktober 2014 door Jessica Sindelka

 

Een hand achter je hoofd, je rechterbeen over de linker of een wrijvende beweging langs je wang. Zonder je ervan bewust te zijn, maak je de hele dag bewegingen die je gemoedstoestand verraden. Meer kennis over lichaamstaal zou onze samenleving op veel manieren kunnen helpen, denkt synergoloog ofwel lichaamstaaldeskundige Gerard Stokkink. Zo zouden rechtszaken, medische onderzoeken en recherchezaken sneller op te lossen zijn. Bovendien houden agenten met een zelfverzekerde lichaamshouding criminelen weg.

 

"In de rechtbank draait alles om woorden. Ontzettend zonde, want er valt tijdens het spreken veel meer te halen uit iemands houding", zegt Stokkink. "Beweegt hij zijn hoofd? Doet hij iets met zijn schouders? Elke kleine beweging heeft een betekenis die via een aan te leren methodiek ontdekt kan worden. Dit vormt een belangrijk hulpmiddel om de juiste vragen te stellen en verder te komen in een rechtszaak."

Stokkink betreurt het dat zo weinig mensen zich in lichaamstaal verdiepen. Om meer mensen kennis te geven over het vak, richtte hij vier jaar geleden het Nederlandse Instituut Synergologie, op wat later Nederlands Expertisecentrum voor Lichaamstaal werd. "Deze kennis is nuttig voor iedereen. Naast juristen hebben ook docenten en medische studenten er ontzettend veel aan. Het lichaam is als een woordenboek, maar helaas wordt deze slecht gelezen."

 

Uit onderzoek van de Politieacademie en bureau Motivaction blijkt dat huidskleur, sekse en het gebruik van geweldsmiddelen er voor politiemensen er minder toe doen dan lichaamstaal. "Het is geen kwestie van trucjes toepassen om gezag uit te stralen door er zelfverzekerd uit te zien. Lichaamstaal drukt uit hoe je je van binnen voelt en dat kan door elke kleine beweging geuit worden. Je lichaam valt niet te manipuleren."

 

Een onzekere uitstraling valt volgens Stokkink dan ook niet op te lossen met een cursusje lichaamshouding. "Aangeleerd gedrag komt totaal onnatuurlijk over. Zoek liever een psycholoog om ervoor te zorgen dat je beter in je vel zit. Zodra het van binnen goed zit, straal je dat van buiten uit." Omdat agenten in het dagelijks leven veel geconfronteerd worden met heftige zaken, acht Stokkink psychologische opvang voor hen belangrijk. "Als zij niet sterk in hun schoenen staan is dat zichtbaar voor criminelen en durven zij sneller hun slag te slaan."
BLOG-nieuws

Assertiviteit als non verbale strategie

 

Schermafbeelding 2017-08-27 om 09.33.37Om lichaamstaal tijdens een gesprek te kunnen lezen is assertiviteit van belang. Zolang een gesprek of vergadering in een ontspannen sfeer plaats vind anticipeert het lichaam op gedachten en ondersteunt het gesproken woord. Maar zodra er spanning ontstaat bewegen we verkrampt en hapert het gesprek.

imageEen assertief gesprek aangaan en zonder te manipuleren om te komen tot een win-win situatie heeft direct impact op de communicatie, dus ook lichaamstaal. Niet alleen beter begrip voor elkaar, ook de dynamiek van het gesprek verandert erdoor waarmee het lichaam zich kan ontspannen en zich vrij kan uiten. Zodra we ons ontspannen voelen wordt onze communicatie beter.

Assertiviteit, primair zelfbevestiging, is opkomen voor je mening, recht en standpunten zonder je gesprekspartner(s) agressief te benaderen en de ander in zijn waarde te laten. Assertiviteit vraagt om zelfkennis. Een masker opzetten wordt al snel doorzien.

In interviews op TV kunnen we mensen observeren omdat we geen onderdeel uitmaken van het gesprek. De interviewer is gebaat bij een prettig en interessant gesprek en weet dat zijn gast in een ontspannen sfeer het beste presteert. Soms zie je mensen die mediatrainingen hebben gevolgd. Ze geven geen direct antwoord op de vraag en controleren het gesprek door zich te focussen op hetgeen voor hen belangrijk is.

Als we gedrag onder de loep leggen zien we al snel een verschil met spontaniteit. Spontaniteit uit zich in lichamelijke reacties die de gevoelde emotie toont: we nemen geen blad voor de mond en zeggen wat we voelen en denken. Controle uit zich in al of niet aangeleerd gedrag met gecontroleerde beweging in gebaar en houding. Een leuk voorbeeld hiervan herinner ik me uit 2010 (verkiezingsdebat 7 juni) waarbij de heren politici veelvuldig met geopende handpalmen te zien waren. Open handpalmen gebruikt als signaal van openheid? Noem het non verbale strategieAls je lichaamstaal wilt inzetten om je van je beste kant te laten zien krijgt het iets gekunsteld. Het grote aantal zwevende kiezers in dat jaar verbaasde me dan ook niets.

Schermafbeelding 2017-08-29 om 14.51.40Spiegelneuronen zorgen ervoor dat we de emoties van de ander herkennen. Elke emotie gaat gepaard met bewegingen, op gezicht of lichaam. Je denkt (in principe) niet na over je eigen lichamelijke communicatie, tenzij je je gedrag bewust inzet om iets te bewerkstelligen. Spontaniteit is transparant. Zodra je je gedrag aanpast verdwijnt de natuurlijke overdracht van lichamelijke signalen en vertroebelt lichaamsaal. Wanner de natuurlijke transparantie verdwijnt is de ander op zijn hoede en moet op zijn ‘gevoel’ afgaan, wat in feite niets anders is dan hetgeen men ziet en heeft waargenomen.

Om de betekenis van non verbale signalen te doorgronden introduceert E.L.N. dit jaar de nieuwe methodiek Bodysystemics. Samengevat in de formule: C = f (P,E)  –  C=behaviour, P=person (gesture, emotion,…) E=context. De methode voorziet in een praktische handleiding om de betekenis van lichamelijke communicatie inzichtelijk te maken.

Het E.L.N. verzorgt vanaf september as. een aantal cursussen met open inschrijving voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de complete interactie. U bent van harte welkom maar reserveer op tijd wegens beperkte zaalcapaciteit! [informatie]

© Gerard Stokkink, hoofd Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland 

psychopathie oorzaak ouderverstoting

psychopathie oorzaak ouderverstoting

Schermafbeelding 2017-05-28 om 14.53.13

We kunnen het psychopathie noemen: ontbrekende empathie en gewetensgebrek bij twistzieke ouders bij (vecht-)scheidingen waarbij kinderen worden ingezet als wapen om de andere ouder zo zwaar mogelijk te treffen door de omgang te frustreren en in feite een ernstige vorm van kindermishandeling is.

Mensen die aan psychopathie lijden bezitten vaak aanzienlijke manipulatieve vaardigheden waarmee zij zich staande houden. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en andere partijen (inclusief de rechter) hebben niet door dat deze door de wol geverfde oplichters meestal pathalogische leugenaars zijn. Er is meestal bij één ouder sprake van de stoornis, die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. 

De trieste realiteit is dat (familie-)rechters vaak niet in staat zijn om waarheid en fictie te onderscheiden wanneer de verhalen van beide ouders elkaar tegenspreken. Uit onderzoek blijkt dat het vaak moeders zijn die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van ouderverstoting (PAS) door instanties en hulpverleners te manipuleren en hun kinderen te ‘bewerken’ en indoctrineren. Het kind kiest dan al snel moeder’s kant uit pure zelfbescherming door ‘helemaal uit zichzelf’ te zeggen geen contact meer met vader te willen. 

Wat kun je als rechter als het kind tijdens een onderhoud aangeeft te worden mishandeld terwijl dit hem/haar door de andere ouder werd ingefluisterd? De meest voor de hand liggende manier is gericht doorvragen waarbij het observeren van lichamelijke reacties (lichaamstaal) van wezenlijk belang is. Het lichaam kan niet liegen! 

Elke ervaring wordt door het lichaam opgeslagen. Als een klap werkelijk werd ontvangen zal het lichaam dit onbewust als vanzelfsprekend reproduceren tijdens het vertellen. Het lichaam weet nog precies uit welke hoek de klap kwam, hoe deze aankwam en wat het deed. Iemand die ten onrechte beweert te zijn geslagen zal dus een beweging maken die er op moet lijken. Een geoefend oog kan het onderscheid zien, maar waar letten we op bij lichaamstaal en wat geeft de doorslag tot een nieuwe vraag?

Lichaamstaal wordt tot op heden niet als bewijs, noch gezien als onmiskenbaar onderdeel van de (integrale) communicatie erkend, hoewel iedereen het belang onderschrijft. Emoties vinden via lichamelijke reacties immers altijd een weg om uiting te geven aan onderliggende gedachten en gevoelens. 

Expertise Centrum Lichaamstaal Nederland start dit jaar nieuwe trainingen en een geaccrediteerde opleiding lichaamstaal voor jeugdzorgwerkers, juristen, agogen en andere professionals om de feiten van fictie beter te onderscheiden. (accreditatie: SKJ / CRKBO.

Herken je als hulpverlener lichaamstaal bij kinderen als het gaat om lichamelijke of geestelijke mishandeling?

KENNIS VAN LICHAAMSTAAL VAN GROTE WAARDE IN DE JEUGZORG.

Werken in de jeugdzorg vergt gevoeligheid voor wat er speelt in het leven van cliënten om problemen op te lossen. De medewerker moet het optimale behalen in de tijd die hem gegeven is, wat voor een groot deel mondeling gebeurt. Deze contacturen met clienten vragen competenties die niet bij de reguliere onderwijsinstellingen, noch bij jeugdzorg-organisaties zelf te vinden zijn.

Lichaamstaal wordt vaak vergeten zodra het gaat om beweringen door kinderen. Als een kind aangeeft te worden geslagen door een van de ouders gaan alle bellen rinkelen. Een corrigerende tik wegens vervelend gedrag wordt tegenwoordig al snel veroordeeld. Maar het kan ook zijn dat er iets anders speelt. Wat bijvoorbeeld als mishandeling door de andere ouder wordt geveinsd om bij een vechtscheiding de kinderen toegewezen te krijgen?

 

Ervaringen worden door het lichaam opgeslagen. Als je een klap hebt ontvangen zal het lichaam dit onbewust en als vanzelfsprekend reproduceren bij het vertellen. Het lichaam weet nog precies uit welke hoek de klap kwam en hoe deze werd ontvangen. Iemand die ten onrechte beweert te zijn geslagen, zal zo’n klap niet dus niet uit ervaring kunnen reproduceren maar een beweging maken die er op moet lijken.

De meest voor de hand liggende manier om dit te onderzoeken is doorvragen. Het lichaam liegt niet, maar wij zijn niet getraind om waarheid van fictie te onderscheiden aan de hand van lichamelijke communicatie. Bij vermeend geweld luisteren we vooral naar woorden en interpreteren deze aan de hand van onze eigen (lichamelijke) ervaringen of plaatsen het in de context van de situatie.

 

Kennis van lichaamstaal en authenticiteit, cognitie en embodiment herkennen is essentieel bij het onderzoeken op echtheid van lichamelijke mishandeling. Maar ook psychologische en verbale mishandeling staan op het lijstje van betrokken hulpverleners die de beweringen moeten onderzoeken.

 

Wanneer kinderen hun loyaliteit naar één van hun ouders opgeven omdat zij door een van de ouders zijn opgezadeld met verzonnen geweld door de andere ouder, is dat vrijwel nooit een vrijwillige keuze. Het druist totaal in tegen de natuur om niet van zowel mama als van papa te mogen houden. Indien de één de andere ouder stelselmatig afkeurt ontstaat er bij het kind een gespleten loyaliteit.

Het frustreren van contact met een ouder is het begin van ouderverstoting, ook wel bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS). Dit is een ernstige vorm van kindermishandeling en druist in tegen de Rechten van het Kind.

 

Oudervervreemding dient overigens niet verward te worden met vijandschap van het kind, tenzij de ouder bedreigend of gewelddadig optreedt (fysiek, psychisch of seksueel) en hierdoor schade berokkent bij het kind. Zo’n vijandschap van het kind is dan uiteraard terecht.

Als een kind zonder reden één van de ouders verstoot, druist dit in tegen de natuur. De continue stroom negatieve beïnvloeding door de ouder neemt het kind (niet bewust) voor waarheid aan wat geestelijk ongezond is.

 

Jeugdhulpverlening en kinderrechters kunnen de schade voor het kind maar amper bevatten omdat deze pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Velen onder hen zijn echter nog onbekend met PAS. Soms kan een ouder een verpletterende indruk maken op anderen in diens ouderrol. Maar achter gesloten deuren kan er echter sprake zijn van stelselmatig misbruik van de loyaliteit van het kind.

meer lezen 0 commentaren

Copyright © 2016  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Klik hier voor het actuele cursusaanbod

Het E.L.N. werkt samen met de Zwitserse Vereniging van Specialisten in Non-Verbale Communicatie en is aangesloten bij het kwaliteitsregister Bodysystemics voor jaarlijkse na-scholing.