Lesje lichaamstaal voor rechters gewenst

 

 

8 oktober 2014 door Jessica Sindelka

 

Een hand achter je hoofd, je rechterbeen over de linker of een wrijvende beweging langs je wang. Zonder je ervan bewust te zijn, maak je de hele dag bewegingen die je gemoedstoestand verraden. Meer kennis over lichaamstaal zou onze samenleving op veel manieren kunnen helpen, denkt synergoloog ofwel lichaamstaaldeskundige Gerard Stokkink. Zo zouden rechtszaken, medische onderzoeken en recherchezaken sneller op te lossen zijn. Bovendien houden agenten met een zelfverzekerde lichaamshouding criminelen weg.

 

"In de rechtbank draait alles om woorden. Ontzettend zonde, want er valt tijdens het spreken veel meer te halen uit iemands houding", zegt Stokkink. "Beweegt hij zijn hoofd? Doet hij iets met zijn schouders? Elke kleine beweging heeft een betekenis die via een aan te leren methodiek ontdekt kan worden. Dit vormt een belangrijk hulpmiddel om de juiste vragen te stellen en verder te komen in een rechtszaak."

Stokkink betreurt het dat zo weinig mensen zich in lichaamstaal verdiepen. Om meer mensen kennis te geven over het vak, richtte hij vier jaar geleden het Nederlandse Instituut Synergologie, op wat later Nederlands Expertisecentrum voor Lichaamstaal werd. "Deze kennis is nuttig voor iedereen. Naast juristen hebben ook docenten en medische studenten er ontzettend veel aan. Het lichaam is als een woordenboek, maar helaas wordt deze slecht gelezen."

 

Uit onderzoek van de Politieacademie en bureau Motivaction blijkt dat huidskleur, sekse en het gebruik van geweldsmiddelen er voor politiemensen er minder toe doen dan lichaamstaal. "Het is geen kwestie van trucjes toepassen om gezag uit te stralen door er zelfverzekerd uit te zien. Lichaamstaal drukt uit hoe je je van binnen voelt en dat kan door elke kleine beweging geuit worden. Je lichaam valt niet te manipuleren."

 

Een onzekere uitstraling valt volgens Stokkink dan ook niet op te lossen met een cursusje lichaamshouding. "Aangeleerd gedrag komt totaal onnatuurlijk over. Zoek liever een psycholoog om ervoor te zorgen dat je beter in je vel zit. Zodra het van binnen goed zit, straal je dat van buiten uit." Omdat agenten in het dagelijks leven veel geconfronteerd worden met heftige zaken, acht Stokkink psychologische opvang voor hen belangrijk. "Als zij niet sterk in hun schoenen staan is dat zichtbaar voor criminelen en durven zij sneller hun slag te slaan."
BLOG-nieuws

een verhaal over ouderonthechting

"Als één van de drie vaders in de documentaire 'Verstoten Vaders' maak ik mij grote zorgen over mijn zoon met wie ik sinds zijn elfde geen enkel contact meer kan krijgen. Zijn moeder zegt dat hij mij niet wil zien maar zelf heeft hij dat nooit gezegd. 

Zijn moeder vertelt iedereen dat ik mijn zoon niet mag zien en een contactverbod heb omdat ik mijn zoon mishandel. Ook wil zij mijn gezag ontnemen. De eerste twee zijn verzinsels, alleen het laatste is waar. 

 

Hierdoor krijg ik op zijn school met moeite toegang tot zijn schoolresultaten, maar ik wil gewoon weten hoe het met hem gaat, dus bezoek ik soms een hockeywedstrijd. De situatie duurt al ruim 3 jaar. Mijn ex vertelde mij in '16 (waar mijn zoon bij stond) dat ik hem “nooit meer zal zien, wat de rechtbank ook zegt”. Afijn, dan maar op afstand met een verrekijker. Ik wil mijn zoon blijven zien om na het corona-tijdperk niet voor een vreemde in de supermarkt te staan.

 

Mijn ex is een slimme, intelligente vrouw. Zij trouwde een 90-jarige Fransman om haar Tunesische naam niet te hoeven gebruiken. Tijdens ons 14-jarig huwelijk heb ik haar ouders nooit mogen ontmoeten;  als puber had zij alle contact met haar eigen ouders verbroken. Déjà vu...?  L'histoire se répète!

 

Mijn ex zet zich in Nederland vooral in voor de rechten van vrouwen. Dat doet ze met overtuiging en door te buikdansen. Erg mooi allemaal, maar waarom niet de rechten van kinderen en vaders respecteren? 

Op Social Media vertelt zij haar volgers dat haar zoon ‘een fantastische vader heeft en een goede relatie met hem onderhoudt’ (...) terwijl ze er bij de rechtbank op aandringt om mijn gezag maar af te nemen nu mijn zoon geen leuke herinneringen meer heeft aan zijn vader. Tja, na al die jaren zijn die nu wel gewist...

 

In het TV-programma 'de verwondering' (KRO 2016) zag ik haar tijdens een interview beweren dat zij door haar ex (ik dus) wordt 'gestalkt'.  In die jaren was de omgangsregeling pas net hersteld nadat ons kind met ernstige problemen kampte (loyaliteit) en zowel de rechtbank, RvdK als jeugdbescherming haar hadden gewezen op de rechten van het kind om zijn vader te kunnen blijven zien. De dwangsommen die zij moest betalen heeft ze  'om de lieve vrede' aan mij nooit hoeven te betalen. Daarom was het wrang om in het raadsonderzoek te lezen dat mijn zoon (toen 11) het zó zielig voor zijn moeder vond dat zij de dwangsommen wel had moeten betalen dat hij daarna geen contact meer wilde met zijn vader. 

 

Veel ongefundeerde beschuldigingen die ik later in processtukken tegenkwam waren niet onderbouwd noch bewezen, maar moesten vooral voor vervuiling van het dossier zorgen. Ik vreesde al voor oudervervreemding toen mijn ex tijdens een woordenwisseling riep dat ik "mijn zoon nooit meer zou zien zodra hij 12 jaar is”.

Die woorden waren genoeg voor mij om te willen scheiden, hoewel ik toen nog niet vermoedde dat zij ons dit echt zou aandoen.

 

Toen de omgangsregeling eind '16 opnieuw werd 'gefrustreerd', zoals dat in een mooie juridische term heet, moest ik opnieuw een kort geding starten. Hoewel de rechtbank haar opdroeg om contact te herstellen, bleef zij opnieuw weigeren en startte een bodemprocedure, wat allemaal tijd kostte; kostbare tijd.

Enkele maanden later vertelde mijn zoon de raadsonderzoekers dat hij het niet erg zou vinden als zijn vader een (motor)ongeluk niet zou overleven. Tja, als motorrijder werd mijn motor al eerder gesaboteerd door iemand die zich voorstelde als 'de nieuwe vriend' van mijn ex. Mijn ex had hem overtuigd dat ik mijn zoon mishandel. Zij kan zelfs een kromme boom recht praten...

 

De raad stelde in het raadsrapport ('17) over  gespleten loyaliteit: het kind moet uit angst voor één ouder afwijzen. Alle uitspraken van het kind wezen hierop.

Dat de RvdK (raad vd kinderbescherming) hier geen conclusies uit heeft getrokken is op zijn minst ondeskundig en gevaarlijk geweest. In een later stadium stelde een medewerker van de RvdK in de rechtszaal dat mijn zoon "zelf wel contact opneemt zodra hij volwassen is". Ik heb geen woorden voor deze naïviteit.

 

Ik zag hem vroeger om de week. Voor het laatst november 2016. Toen was er van afscheid geen sprake. Hij moest die dag van zijn moeder zeggen dat hij niet meer zou komen en vroeg of hij alles in zijn geboortehuis, waar ik nog woon, zou erven als ik dood ben. Een vreemde vraag voor een kind van 11, maar misschien zocht hij zekerheid? Ik omhelsde hem terwijl ik bevestigend antwoordde. Hij vertrok.

 

Niet alleen voor die ene avond, maar nu inmiddels vele jaren. Er was geen discussie, niets kan hem terugbrengen zolang zijn moeder hem de emotionele vrijheid niet geeft die hij hiervoor nodig heeft.  Of zolang een rechtbank dit niet in vonnis vastlegt.  Een week na zijn vertrek zei hij in gesprek met de gezinsvoogd die ons begeleidde nog ‘even rust te willen'.  Hij wilde daarna weer snel naar vader gaan. In de kostbare maanden die volgden veranderde dit in: “nooit meer. Sindsdien bleef het stil in huis... Ik mis hem elke dag maar hij zit 4-ever geborgen in m'n hart."

 

 

@ Gerard Stokkink

 

Tags:

#ouderonthechting, #oudervervreemding, #ouderverstoting, #verstotenvaders, #verstotenmoeders, #PAS, #vrouwenemancipatie, #mannenemancipatie, #vechtscheidingen, #genderequality, #gendergelijkheid

0 Berichten

Assertiviteit als non verbale strategie

 

Schermafbeelding 2017-08-27 om 09.33.37Om lichaamstaal tijdens een gesprek te kunnen lezen is assertiviteit van belang. Zolang een gesprek of vergadering in een ontspannen sfeer plaats vind anticipeert het lichaam op gedachten en ondersteunt het gesproken woord. Maar zodra er spanning ontstaat bewegen we verkrampt en hapert het gesprek.

imageEen assertief gesprek aangaan en zonder te manipuleren om te komen tot een win-win situatie heeft direct impact op de communicatie, dus ook lichaamstaal. Niet alleen beter begrip voor elkaar, ook de dynamiek van het gesprek verandert erdoor waarmee het lichaam zich kan ontspannen en zich vrij kan uiten. Zodra we ons ontspannen voelen wordt onze communicatie beter.

Assertiviteit, primair zelfbevestiging, is opkomen voor je mening, recht en standpunten zonder je gesprekspartner(s) agressief te benaderen en de ander in zijn waarde te laten. Assertiviteit vraagt om zelfkennis. Een masker opzetten wordt al snel doorzien.

In interviews op TV kunnen we mensen observeren omdat we geen onderdeel uitmaken van het gesprek. De interviewer is gebaat bij een prettig en interessant gesprek en weet dat zijn gast in een ontspannen sfeer het beste presteert. Soms zie je mensen die mediatrainingen hebben gevolgd. Ze geven geen direct antwoord op de vraag en controleren het gesprek door zich te focussen op hetgeen voor hen belangrijk is.

Als we gedrag onder de loep leggen zien we al snel een verschil met spontaniteit. Spontaniteit uit zich in lichamelijke reacties die de gevoelde emotie toont: we nemen geen blad voor de mond en zeggen wat we voelen en denken. Controle uit zich in al of niet aangeleerd gedrag met gecontroleerde beweging in gebaar en houding. Een leuk voorbeeld hiervan herinner ik me uit 2010 (verkiezingsdebat 7 juni) waarbij de heren politici veelvuldig met geopende handpalmen te zien waren. Open handpalmen gebruikt als signaal van openheid? Noem het non verbale strategieAls je lichaamstaal wilt inzetten om je van je beste kant te laten zien krijgt het iets gekunsteld. Het grote aantal zwevende kiezers in dat jaar verbaasde me dan ook niets.

Schermafbeelding 2017-08-29 om 14.51.40Spiegelneuronen zorgen ervoor dat we de emoties van de ander herkennen. Elke emotie gaat gepaard met bewegingen, op gezicht of lichaam. Je denkt (in principe) niet na over je eigen lichamelijke communicatie, tenzij je je gedrag bewust inzet om iets te bewerkstelligen. Spontaniteit is transparant. Zodra je je gedrag aanpast verdwijnt de natuurlijke overdracht van lichamelijke signalen en vertroebelt lichaamsaal. Wanner de natuurlijke transparantie verdwijnt is de ander op zijn hoede en moet op zijn ‘gevoel’ afgaan, wat in feite niets anders is dan hetgeen men ziet en heeft waargenomen.

Om de betekenis van non verbale signalen te doorgronden introduceert E.L.N. dit jaar de nieuwe methodiek Bodysystemics. Samengevat in de formule: C = f (P,E)  –  C=behaviour, P=person (gesture, emotion,…) E=context. De methode voorziet in een praktische handleiding om de betekenis van lichamelijke communicatie inzichtelijk te maken.

Het E.L.N. verzorgt vanaf september as. een aantal cursussen met open inschrijving voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de complete interactie. U bent van harte welkom maar reserveer op tijd wegens beperkte zaalcapaciteit! [informatie]

© Gerard Stokkink, hoofd Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland 

0 Berichten

psychopathie oorzaak ouderverstoting?

 

Mogen we het psychopathie noemen? Ontbrekende empathie en gewetensgebrek bij twistzieke ouders bij (vecht-)scheidingen waarbij kinderen worden ingezet als wapen om de andere ouder zo zwaar mogelijk te treffen door de omgang te frustreren is in feite een ernstige vorm van kindermishandeling.

Mensen die aan psychopathie lijden bezitten vaak aanzienlijke manipulatieve vaardigheden waarmee zij zich staande houden. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en andere partijen (inclusief de rechter) hebben niet door dat deze door de wol geverfde oplichters meestal pathalogische leugenaars zijn. Er is meestal bij één ouder sprake van de stoornis, die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. 

De trieste realiteit is dat (familie-)rechters vaak niet in staat zijn om waarheid en fictie te onderscheiden wanneer de verhalen van beide ouders elkaar tegenspreken. Uit onderzoek blijkt dat het vaak moeders zijn die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van ouderverstoting (PAS) door instanties en hulpverleners te manipuleren en hun kinderen te ‘bewerken’ en indoctrineren. Het kind kiest dan al snel moeder’s kant uit pure zelfbescherming door ‘helemaal uit zichzelf’ te zeggen geen contact meer met vader te willen. 

Wat kun je als rechter als het kind tijdens een onderhoud aangeeft te worden mishandeld terwijl dit hem/haar door de andere ouder werd ingefluisterd? De meest voor de hand liggende manier is gericht doorvragen waarbij het observeren van lichamelijke reacties (lichaamstaal) van wezenlijk belang is.

Elke ervaring wordt door het lichaam opgeslagen. Als een klap werkelijk werd ontvangen zal het lichaam dit onbewust als vanzelfsprekend reproduceren tijdens het vertellen. Het lichaam weet nog precies uit welke hoek de klap kwam, hoe deze aankwam en wat het deed. Iemand die ten onrechte beweert te zijn geslagen zal dus een beweging maken die er op moet lijken. Een geoefend oog kan het onderscheid zien, maar waar letten we op bij lichaamstaal en wat geeft de doorslag tot een nieuwe vraag?

Lichaamstaal wordt tot op heden niet als bewijs, noch gezien als onmiskenbaar onderdeel van de (integrale) communicatie erkend, hoewel iedereen het belang onderschrijft. Emoties vinden via lichamelijke reacties immers altijd een weg om uiting te geven aan onderliggende gedachten en gevoelens. 

Expertise Centrum Lichaamstaal Nederland start dit jaar nieuwe trainingen en een geaccrediteerde opleiding lichaamstaal voor jeugdzorgwerkers, juristen, agogen en andere professionals om de feiten van fictie beter te onderscheiden. (accreditatie: SKJ / CRKBO.

0 Berichten

Copyright © 2016  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Factsheet.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB
Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB
Download
Tarieven.pdf
Adobe Acrobat document 14.7 MB
Download
aanmelden.pdf
Adobe Acrobat document 168.9 KB

Send us your message:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Copyright © 2020  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved