Herken je als hulpverlener lichaamstaal als het gaat om mishandeling?

KENNIS VAN LICHAAMSTAAL VAN GROTE WAARDE IN DE JEUGZORG.

Werken in de jeugdzorg vergt gevoeligheid voor wat er in het leven van cliënten speelt. Problemen moeten worden opgelost. Je zult dus optimaal moeten presteren tijdens de contacturen met clienten. 

Op weg naar multidisciplinaire zorgverlening.

Onderzoek bij jeugdzorg-instellingen in Nederland wijst uit dat professionals gemiddeld 75% van de tijd bezig zijn met communicatie en slechts 15% kennis hebben over het non verbale gedeelte.

 

Lichaamstaal is belangrijk onderdeel van elk gesprek en onontbeerlijk om elkaar goed te begrijpen. Bewegingen in het gezicht, van lichaam, handen en zelfs zitposities aan tafel: het lichaam laten altijd zien we denken.

Recent onderzoek onder een aantal (jeugd)zorginstellingen wijst uit dat medewerkers van Jeugdbescherming baat hebben bij onderbouwde kennis  van non verbale communicatie. De BSM-methodiek voorziet in heldere criteria om de betekenis van lichaamstaal te begrijpen die samen met het gevoerde gesprek wordt getoond, wat mogelijkheden geeft om je gesprek of vragen aan te passen. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0