Lichaamstaal is een integraal onderdeel van de communicatie. We communiceren de hele dag met familie, vrienden, collega’s, klant of vreemden, soms met onszelf. Tijdens een gesprek geven non-verbale signalen belangrijke informatie over het denkproces, essentieel om de ander te doorgronden maar vaak over het hoofd gezien omdat we ons focussen op wat gezegd wordt.  

Expertisecentrum Lichaamstaal (ELN)  is het kenniscentrum voor lichaamstaal in Nederland. ELN verzorgt wetenschappelijk gefundeerd geaccrediteerd onderwijs in lichaamstaal (body language) en non verbale communicatie in het algemeen. Het cursusaanbod is voor iedereen toegankelijk en is als enige in de Benelux geaccrediteerd door o.m. SKJ-jeugdzorg en CRKBO.  ELN hanteert Bodysystemics als open methodiek om lichaamstaal naar concrete informatie te vertalen en richt zich met name op de professional die lichaamstaal in de praktijk wil kunnen doorgronden.

De multi-disciplinaire wetenschappelijke concepten geven de ELN- opleidingstrajecten een kwalitatief hoge waardering, wat blijkt uit de accreditatie door beroepsorganisaties in Nederland. ELN voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals (P.E.-punten,  SKJ-accreditatie). 

Cursusaanbod 2019/2010

LEZINGEN

Vereniging Studenten Psychologie Amsterdam VSPA

 7 mei 2019:   Studievereniging Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen 

Werking en inhoud van lichaamstaal als integraal onderdeel van de communicatie.workshops & seminars

MASTERCLASSES

Dagcursus incl lunch. Wetenschappelijk onderbouwde kennis voor de professional. Direct in de praktijk toepasbare concepten uit div. disciplines op basis van een heldere methodiek. Theoretische concepten op basis van de neuro- en communicatiewetenschap, psychologie en gedragsleer.  Interactief lesprogramma met concrete tools waar je meteen mee aan de slag kunt!  Online registreren.

INCOMPANY - Maatwerk training voor beroepsgroepen / organisaties. Op aanvraag. 

opleidingen & lezingen

PRACTIONER   5-daagse training/cursus. Interactief lesprogramma met lichaamstaal als intergraal onderdeel van de interactie. Concrete tools om non verbale signalen te doorgronden en interpreteren aan de hand van wetenschappelijke concepten.

Kort beroepsonderwijs met SKJ- accrediatiepunten.  Online aanvraag/registreren.

MASTER-OPLEIDING  2-jarige opleiding tot specialist op het gebied van non verbale communicatie. Uitgebreide lesstof met theoretische concepten, praktijkvoorbeelden ondersteund door een on-line platform/community.  Gedetailleerd kennis-onderwijs gebaseerd op wetenschappelijke concepten en een heldere methodiek. De lesmodules met elk specifieke thema's worden om de maand gegeven om de cursist tijd te geven de lesstof te integreren en te beoefenen. De opleiding wordt afgesloten middels eindscriptie en video-analyses en wordt afgenomen door een internationale jury van deskundigen. Voor meer informatie download de brochure (onderaan). 

Het ELN verzorgt lezingen op universiteiten en organisaties en cursussen voor leidinggevenden en CEO's in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht. Info is te vinden op de website van het INVK.


ELN is de enige  gecertificeerde opleider lichaamstaal in Nederland met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Bewegingen van het lichaam krijgen inhoud en betekenis zodra we in gesprek raken. Lichaamstaal geeft al informatie vóórdat we spreken (pré-verbaal).  

Emotie (latijn: émovéré) betekent beweging.

Een gesprek gaat niet zonder beweging, van het lichaam; de reactie op onze gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen staan- of zit-posities. De betekenis van deze bewegingen heeft meer inhoud dan woorden kunnen zeggen.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor subtiele expressies in het gezicht.

De stand van het hoofd geeft informatie over de onderlinge verstandhouding.

Copyright © 2018  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Downloads:


Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 266.9 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB
Download
Flyer ELN-2018.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB