Lichaamstaal is integraal onderdeel van de communicatie. Zodra we in gesprek zijn geeft lichaamstaal belangrijke informatie over het denkproces van onze gesprekspartner(s). De betekenis van lichaamstaal begrijpen is belangrijk omdat het lichaam altijd  laat zien wat we niet hardop willen of durven zeggen. Inzicht krijgen in de manier waarop het lichaam anticipeert is een manier om de ander te doorgronden. 

Expertisecentrum Lichaamstaal (ELN)  is het kenniscentrum voor lichaamstaal in Nederland en verzorgt wetenschappelijk gefundeerd en geaccrediteerd onderwijs in lichaamstaal (body language), en non verbale communicatie in het algemeen. Het cursusaanbod is voor iedereen toegankelijk en als enige in de Benelux geaccrediteerd door o.m. SKJ-jeugdzorg (PE-punten) en CRKBO.

De multi-disciplinaire wetenschappelijke concepten geven de ELN- opleidingstrajecten een kwalitatief hoge waardering, wat blijkt uit de accreditatie door beroepsorganisaties in Nederland. Het expertisecentrum hanteert Bodysystemics als methodiek om lichaamstaal te vertalen naar concrete informatie waarmee ELN voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals. Meer over ELN.


Cursusaanbod 2019/2021

Opleidingen & seminars

Lees hier meer wat onze (oud-)cursisten over ons zeggen.

MASTERCLASSES

Dagcursus: wetenschappelijk onderbouwde kennis van lichamelijke reacties voor professionals en geïnteresseerden. Direct toepasbare concepten met een heldere methodiek op basis van de neuro- en communicatiewetenschap, psychologie en gedragsleer.  Interactief lesprogramma met concrete tools waar je direct mee aan de slag kunt! (Nederlands/Engels)  Online registreren.

INCOMPANY - Maatwerk training voor beroepsgroepen / organisaties. Op aanvraag. 

PRACTIONER   5-daagse cursus kort beroepsonderwijs (Nederlands gesproken) met PE-punten (SKJ-accrediatie). 

Interactief lesprogramma met concrete tools om non verbale signalen te interpreteren aan de hand van wetenschappelijke concepten. 

contact us/registreren.

MASTER-OPLEIDING  2- jarige opleiding tot specialist op het gebied van non verbale communicatie. Uitgebreide opleiding ondersteund door on-line platform/community met lesmodules om de maand om de cursist tijd te geven de lesstof te (be-)oefenen en te integreren. 

Practioner

De betekenis van lichaamstaal in een gesprekssituatie. 

Inhoud van lichamelijke reacties in de praktijk herkennen en interpreteren om de communicatie te verbeteren.

Start: op aanvraag

 • Vijf lesdagen 
 • MBO/HBO-niveau
 • Lunch (kosten)  inbegrepen
 • Deelnemerscertificaat
 • Tijd: 9:30 - 16:30 uur
 • Minimum 3 cursisten 
 • Prijs 2475 euro

Niveau A

Het eerste jaar van de opleiding: wetenschappelijke concepten, oorsprong, kenmerken en de inhoud en betekenis van lichamelijke communicatie in praktijksituaties 

Start: jaarlijks in september

 • 5 (2-daagse) lesmodules
 • HBO-niveau 
 • Lunch inbegrepen
 • Tijd: 9:30 - 16:30 uur
 • Minimum 3 cursisten
 • Praktijk toepassing 
 • Prijs p.lesmodule € 890 

Niveau B 

Tweede jaar van de opleiding: oorsprong en kenmerken van emoties, authenticiteit, embodiment en congruentie,

observatietechniek en video-analyse.

Start: jaarlijks in september

 • 8 lesdagen verdeeld over het jaar
 • Tijd: 9:30 - 16:30 uur
 • Lunch (kosten) inbegrepen
 • Minimum 3 cursisten
 • Evaluatie video-analyse 
 • Prijs € 495 per lesdag

Niveau BSM (master-certificaat)

In deze fase wordt u getraind in de gesprekstechniek in de praktijk op basis van non verbale kenmerken en werkt u aan het maken van een onderbouwde eindscriptie.

Start: jaarlijks in overleg.

 • 2 weekenden observatie-& gesprekstechniek o.l.v. buitenlandse experts. 
 • Contacturen supervisor m.b.t. eindscriptie. 
 • Evaluatie masterthese
 • Prijs 1900 euro

Lezingen

Lezing Vereniging Studenten Psychologie Amsterdam VSPA (6 februari 2019)

 7 mei 2019:   Lezing Studievereniging Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen 

 Wat we niet hardop zeggen maar het lichaam altijd laat zien. ELN: als enige in Nederland gecertificeerd opleider lichaamstaal met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Bewegingen van het lichaam krijgen inhoud en betekenis zodra we in gesprek raken. Lichaamstaal geeft al informatie vóórdat we spreken (pré-verbaal).  

Emotie (latijn: émovéré) betekent beweging.

Een gesprek gaat niet zonder beweging, van het lichaam; de reactie op onze gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen staan- of zit-posities. De betekenis van deze bewegingen heeft meer inhoud dan woorden kunnen zeggen.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor subtiele expressies in het gezicht.

De stand van het hoofd geeft informatie over de onderlinge verstandhouding.

Copyright © 2018  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Downloads:


Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleidingen.pdf
Adobe Acrobat document 14.5 MB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB
Download
Flyer ELN-2018.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB