Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) is het kenniscentrum voor lichaamstaal in Nederland en verzorgt gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal (body language) en non verbale communicatie in het algemeen. Het cursusaanbod is geaccrediteerd door o.m. SKJ-jeugd en CRKBO en voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals (PE-punten). 

* De lesstof is gebaseerd op multi-disciplinaire concepten uit de communicatie- en neurowetenschappen, psychologie, bewegings- en gedragsleer. Het ELN maakt gebruik van een heldere methode om lichaamstaal te vertalen naar betekenisvolle communicatie.

* Het cursusaanbod is voor iedereen toegankelijk en richt zich met name op de professional die de verworven kennis direct wil toepassen. 

Lichaamstaal vertaalt vaak wat we niet hardop zeggen. Het is naast andere non verbale signalen zoals stemgebruik, kleding en afstand de meest directe en transparante wijze waarop we communiceren. Als we communiceren bewegen we. Dat is onze emotie die altijd gepaard gaat met beweging! Emoties zijn lichamelijke toestanden die we kunnen waarnemen en meten. Cursusaanbod najaar 2018

MASTERCLASSES / SEMINARS -  met SKJ-punten:  29 september, 20 oktober, 24 november en 22 december.

De betekenis van lichaamstaal in theorie en praktijk: de kenmerken en basisbegrippen, wetenschappelijke inzichten en concrete adviezen waar je meteen mee aan de slag kunt!

Theoretische concepten, methodiek en observatietechniek op basis van de neurowetenschappen met op de praktijk gerichte tips.

Gedetailleerd wetenschappelijk onderbouwde informatie over lichamelijke communicatie en non verbale communicatie in het algemeen.

zet je 'onderbuikgevoel' om in concrete aanwijzingen.
zet je 'onderbuikgevoel' om in concrete aanwijzingen.

Categorie: Kort beroepsonderwijs,  interactief lesprogramma.

Dagcursus incl. syllabus, lunch. SKJ - accreditatie-punten: 8,5 (SKJ 200074).

Informatie/aanmelden voor seminars/masterclass

INCOMPANY - voor maatwerk, training, lezing of workshop binnen organisaties.

* ELN staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende onderwijsinstelling kort beroepsonderwijs. De ELN opleiding is getoetst op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.


OPLEIDING Start jaarlijks in september, november en januari.

Deeltijd-opleiding (HBO-niveau) bestaande uit 20 lesdagen met lesmodules om de maand. Elke opleidingsmodule biedt gedetailleerde informatie over specifieke onderwerpen. Het eerste jaar behandelt de fysieke kenmerken van lichaamstaal. Het tweede jaar gaat in op de methodiek, emoties, authenticiteit, gespreks- en observatietechniek.

De opleiding duurt gemiddeld twee jaar en wordt afgesloten middels uitgebreide video-toets en onderbouwde eindscriptie.  On-line leerplatform met theoretische concepten en studentenplatform. In de laatste fase wordt je getraind om je gesprekspartner de juiste vragen te stellen n.a.v. diens lichamelijke communicatie/reacties. 

Master-opleiding met afsluitend certificaat.  Accreditatie SKJ199591 (336 PE-punten).

Informatie vind je in onze brochure (onderaan de site). 

ELN biedt als enige in de Benelux gecertificeerd en geaccrediteerd onderwijs in lichaamstaal (Body Language)  & non verbale communicatie. ELN is de enige opleider in NL met gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Laat je niks wijsmaken, kies geaccrediteerd onderwijs!

Handen en benen, mond en tong geven al informatie vóórdat we spreken. Elke beweging heeft betekenis in de context van een gesprek. Belangrijk is onderscheid maken tussen de linker- en rechterkant van het gezicht en lichaam.

Emotie = beweging.

Ieder gesprek gaat gepaard met bewegingen. Elke beweging, gestuurd door de hersenen is een reactie op onze gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen we onze staan- of zit-positie. Al vóórdat we antwoorden laat het lichaam zien wat we denken.  Lichaamstaal is er al vóórdat we een woord hebben gezegd.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor >25000 subtiele expressies in het gezicht, maar ook de houding van je hoofd geeft informatie over de manier waarop je de ander tegemoet treedt.

Copyright © 2017  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 78.8 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.0 KB