Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (voorheen Inst. Synergologie Nederland) is het kenniscentrum voor lichaamstaal in Nederland. Het E.L.N. verzorgt wetenschappelijk gefundeerd onderwijs in lichaamstaal (body language) en non verbale communicatie in het algemeen. Het cursusaanbod is geaccrediteerd door o.m. SKJ-jeugd en CRKBO en voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals (PE-punten). Het cursusaanbod is voor iedereen toegankelijk maar richt zich met name op de professional die de verworven kennis direct in de praktijk wil toepassen.

ELN Cursusaanbod najaar 2018

MASTERCLASS/SEMINAR: Dagcursus met lunch op 11 december 2018. Lokatie: landgoed Trompenburgh te 's-Graveland.

Wetenschappelijk onderlegde kennis van lichaamstaal als intergraal onderdeel van de communicatie. (SKJ 202064) 

Kort beroepsonderwijs. Interactief lesprogramma met concrete tools waar je meteen mee aan de slag kunt!  

Theoretische concepten en observatietechniek op basis van de neurowetenschappen, psychologie, communicatie- en gedragsleer. 

INCOMPANY - 1-daagse training, maatwerk voor bedrijven en beroepsgroepen binnen organisaties.

OPLEIDINGEN

PRACTIONER-OPLEIDING  Inhoud en betekenis van lichaamstaal in een communicatieve situatie. 

Meerdaagse training/cursus met inzicht in de manier waarop het lichaam anticipeert tijdens een gesprek. Lesmodules met specifieke onderwerpen waaronder o.m. zitposities en de rol van de handen bij onderhandelingen, de rol van gebaren, handen en hoofd in gesprekssituaties. Lichaamstaal op basis van multi-disciplinaire wetenschappen.

Het ELN verzorgt lezingen en cursussen voor div. beroepsgroepen en leidinggevenden in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht. Meer info op de website van het INVK.

MASTER-OPLEIDING  op MBO/HBO-niveau. 2-jarige opleiding met master-certificaat (SKJ-aangesloten deelnemers: SKJ199591).

Uitgebreide kennis van non verbale communicatie met lichaamstaal als speerpunt van studie. Lesmodules worden om de maand gegeven om de cursist tijd te geven de lesstof te integreren en in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Gedetailleerde onderwerpen en uitgebreide analyse van lichamelijke communicatie. De opleiding wordt afgesloten middels onderbouwde eindscriptie en evaluatie. Voor informatie mail of bel ons of download de brochure onderaan de website. 


ELN geeft als enige in de Benelux gecertificeerd en geaccrediteerd onderwijs in lichaamstaal. Het instituut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister CRKBO als erkende onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs. Onze opleidingen zijn getoetst op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid. 

De lesstof is wetenschappelijk onderbouwd en bevat multi-disciplinaire concepten uit o.m. de communicatie- en neurowetenschappen, psychologie, bewegings- en gedragsleer. 


Foto's (rechts) Congres Non Verbale Communicatie & Body Language waar specialisten en wetenschappers onderzoeksresultaten en methodieken presenteerden.

Impressie Congres Non Verbale Communicatie - Amsterdam, 2018ELN is de enige opleider in NL met gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Handen en benen, mond en tong geven al informatie vóórdat we spreken. Elke beweging heeft betekenis in de context van omgeving of gesprek. Lichaamstaal is pré-verbaal.

Emotie = beweging!

Ieder gesprek gaat gepaard met bewegingen. Elke beweging wordt gestuurd door de hersenen en een reactie op gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen staan- of zit-posities. De betekenis van deze bewegingen heeft meer inhoud dan woorden kunnen zeggen.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor subtiele expressies in het gezicht, maar ook de houding van je hoofd toont hoe je de ander tegemoet treedt.

Copyright © 2018  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Downloads:


Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB