Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (E.L.N.) staat hoog aangeschreven op het gebied van non verbale communicatie met lichaamstaal als speerpunt van studie. Doel van het kenniscentrum is lichaamstaal als elementair onderdeel van de communicatiewetenschappen onder de aandacht brengen. Het onafhankelijk Instituut biedt wetenschappelijk gefundeerd onderwijs en ondersteuning aan medewerkers van onderwijsinstellingen, orde en veiligheidsdiensten, juristen, beroepsorganisaties  en andere professionals om Bodysystemics® binnen het vakgebied of de eigen organisatie te (doen) implementeren.

Klik hier voor het actuele cursusaanbod       Studiepunten: CRKBO / PE-online / SKJ

Lichaamstaal is veruit de belangrijkste uiting van emoties (lees: beweging) en door de hersenen getriggerd om een uitlaatklep te bieden aan onderliggende gedachten en emoties. Lichamelijke communicatie ondersteunt of weerspreekt de gedachte middels spanning en/of tegenstrijdigheden. Bewegingen van het lichaam zijn doorgaans (in tegenstelling tot bewust gedrag) niet bewust en daarmee een pure vorm van communicatie. Andere vormen van non verbale communicatie zijn (B) afstand/tijd in de communicatie, (C) stemgebruik, (D) onderbewuste waarneming (bijv. geuren/kleuren) en (E) bewuste signalen (zoals bijv. een uniform). 

Het expertisecentrum staat onder leiding van Gérard Stokkink, specialist op het gebied van non verbale communicatie en hoofd van (voorheen) Instituut Synergologie Nederland. Gérard was tot 2016 verbonden aan de HvA/UvA waar hij lichaamstaal als minor (SPH/MWD) introduceerde. Gérard studeerde psychologie en cult. antropologie en specialiseerde zich in lichaamstaal in o.m. Frankrijk en Zwitserland waar hij in 2005 afstudeerde met als specialisatie de culturele verschillen in lichaamstaal

E.L.N. baseert haar lesstof op wetenschappelijke kennis van onder meer de psychologie, neurowetenschap, gedragsleer en communicatiewetenschap. Het volgt de paradigma's ontwikkeld door sociale constructivisten waaronder de Palo Alto groep waarbij de relatie (individu en diens omgeving) beter begrip van intentie, emotie en motivatie in de verbale context voorop staat met inbegrip van culturele verschillen. Het opleidingsinstituut werkt o.m. samen met internationale organisaties op het gebied van veiligheid, onderzoekinstellingen, Bodysystemics® en de Zwitsere Association of Specialists in Non-Verbal Communication.


Kun jij lichaamstaal analyseren?

Doe hier de test!

Onze eindexamen-cursisten schotelen een aantal video's voor om je

kennis te testen! 

Handen en benen 

De handen zijn amper te bedwingen als we praten en drukken uit wat of waaraan we denken. De benen geven aanwijzing over de onderlinge relatie binnen de context van een gesprek.

Alles is emotie. Emotie is beweging.

Achter elke beweging zit emotie die inhoud krijgt binnen de context van een gesprek. Lichaamstaal is pure communicatie.  

Houding en gebaren.  Zithoudingen tijdens een gesprek worden veelzeggend zodra het gesprek soepel verloopt. Gebaren kunnen worden ontleed naar oorsprong, inhoud en culturele achtergrond.

Symbolisch, figuratief, projectief of engram (neurologisch). 

Micro-bewegingen van ogen, mond en tong: de vele spieren in het gezicht zorgen voor subtiele veranderingen. De mondspieren geven gedetailleerd informatie en verschillen links en rechts van intentie en emotie.Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (E.L.N.) is aangesloten bij het CRKBO en PE-online, SKJ (studiepunten) 

en waarborgt het Licentieprogramma Bodysystemics®, een gewaarborgd  kwaliteitsregister met jaarlijkse nascholing.

E.L.N. is vrijgesteld van BTW en verzorgde workshops, onderwijs, training en/of lezingen aan o.m. onderstaande organisatiesCopyright © 2017  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved