Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) verzorgt gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal (body language) en non verbale communicatie in het algemeen. Het cursusaanbod is geaccrediteerd (als enige in Nederland) door o.m. SKJ-jeugd en CRKBO en voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals (PE-punten).  Zie ons cursusaanbod.

* De lesstof is gebaseerd op multi-disciplinaire concepten uit de communicatie- en neurowetenschappen, psychologie, bewegings- en gedragsleer. Het ELN maakt gebruik van de BS-methode om lichaamstaal te vertalen naar betekenisvolle communicatie.

We kunnen niet communiceren zonder emotie. Emoties gaan altijd gepaard met beweging!  Emoties zijn lichamelijke toestanden die we kunnen waarnemen en meten. Lichaamstaal is, naast andere non verbale signalen zoals stemgebruik kleding en afstand, de meest directe en transparante wijze waarop de mens communiceert.

* Het cursusaanbod is voor iedereen toegankelijk en richt zich met name op de professional die de verworven kennis direct wil toepassen. Cursusaanbod zomer & najaar 2018

MASTERCLASSES / SEMINARS -  22 juni, 9 juli, 29 september, 20 oktober, 24 november en 22 december.

Non-verbale communicatie in theorie en praktijk.  Wetenschappelijke inzichten en concrete adviezen waar je meteen mee aan de slag kunt!

Theoretische concepten, de observatietechniek op basis van de neurowetenschappen en op de praktijk gerichte tips.

De seminars worden in groepsverband gegeven (9:30 -17u).

zet je 'onderbuikgevoel' om in concrete aanwijzingen.
zet je 'onderbuikgevoel' om in concrete aanwijzingen.

Inhoud seminars:  betekenis van non verbale signalen & lichaamstaal op basis van de neurowetenschappen.

De complete interactie (gesprekssituatie) doorzien geeft kennis over intenties en opstelling van de gesprekspartner. Categorie: Kort beroepsonderwijs, interactief lesprogramma.

Tarieven incl. syllabus, w/k lunch).    SKJ - accreditatie-punten: 8,5 (SKJ 200074).

Informatie & aanmelden seminar/masterclass

INCOMPANY - voor een maatwerk-training, lezing of workshop binnen organisaties.

* ELN staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende onderwijsinstelling kort beroepsonderwijs. De ELN opleiding is getoetst op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.


OPLEIDING Start jaarlijks in september, november en januari.

Deeltijd-opleiding (HBO-niveau) met fysieke bijeenkomsten en on-line leer-platform. De lesstof verdeeld over tien 2-daagse lesmodules verspreid over het jaar, waarvan zeven modules de theoretische concepten bevatten en 3 modules waarin je wordt getraind om je gesprekspartner de juiste vragen te stellen n.a.v. diens lichamelijke reacties.

De opleiding word afgesloten middels een eindexamentoets en het maken van een onderbouwde eindscriptie. 

Master-opleiding met certificaat [meer informatie].  Accreditatie SKJ199591 (336 PE-punten).


ELN is de enige opleider in NL met gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Laat je niks wijsmaken, kies geaccrediteerd onderwijs!

Handen en benen, mond en tong geven al informatie vóórdat we spreken. Elke beweging heeft betekenis in de context van een gesprek. Belangrijk is onderscheid maken tussen de linker- en rechterkant van het gezicht en lichaam.

Emotie = beweging.

Ieder gesprek gaat gepaard met bewegingen. Elke beweging, gestuurd door de hersenen is een reactie op onze gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen we onze staande- of zit-positie;  al vóórdat we antwoorden laat het lichaam zien wat we denken.  Lichaamstaal is er al vóórdat we een woord hebben gesproken.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor >25000 subtiele expressies in het gezicht, maar ook de houding van je hoofd geeft informatie over de manier waarop je de ander tegemoet treedt.

Copyright © 2017  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.9 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 73.4 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 97.8 KB