Expertisecentrum Lichaamstaal (ELN)  is het kenniscentrum voor lichaamstaal in Nederland en verzorgt wetenschappelijk gefundeerd onderwijs lichaamstaal (body language) en non verbale communicatie in het algemeen. Het ELN-cursusaanbod voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals (P.E.-punten) en is voor iedereen toegankelijk en richt zich met name op de professional die de verworven kennis direct in de praktijk wil toepassen. E.L.N. is als enige in de Benelux geaccrediteerd door o.m. jeugdzorg en CRKBO.

Cursusaanbod najaar 2018

MASTERCLASSES: Dagcursussen voor hoger kader en leidinggevenden, incl. lunch, locatie: INVK, landgoed Trompenburgh,  's-Graveland.

Wetenschappelijk onderbouwde kennis van lichamelijke communicatiel als intergraal onderdeel van de communicatie. (SKJ 202064) 

Theoretische concepten en observatietechniek op basis van de neurowetenschappen, psychologie, communicatie- en gedragsleer. 

Interactief lesprogramma met concrete tools waar je meteen mee aan de slag kunt!  

WORKSHOPS

 4 december 2018 Opleidingsmarathon Landelijke Vereniging Huisartsen, Domus Medica Utrecht

          17 Januari 2019  INVK, s'Graveland. Voor informatie en inschrijving contact het INVK.

24 januari 2019: Ouder-en Kindteams , Westergasterrein Amsterdam

INCOMPANY - Trainingen met maatwerk voor beroepsgroepen en organisaties (op aanvraag) .

OPLEIDING & SEMINARS

PRACTIONER-OPLEIDING  Kort beroepsonderwijs. Inhoud en betekenis van lichaamstaal in een communicatieve situatie. 

Vijfdaagse cursus op basis van multi-disciplinaire wetenschappen over betekenis en inhoud van reacties van het lichaam bij onuitgesproken gedachten. Interactief lesprogramma met concrete tools!  

MASTER-OPLEIDING  op MBO/HBO-niveau. 2-jarige opleiding met master-certificaat (SKJ-aangesloten deelnemers: SKJ199591).

Gespecialiseerd onderwijs non verbale communicatie met lichaamstaal als speerpunt van studie.

Lesmodules worden om de maand gegeven om de cursist tijd te geven de lesstof te integreren en in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Gedetailleerde onderwerpen met toepasbare tools.

De opleiding (HBO-niveau) wordt geëvalueerd middels onderbouwde eindscriptie en uitgebreide video-analyse.

Voor informatie mail of bel ons. Download de brochure (onder). 

Het ELN verzorgt lezingen en cursussen voor leidinggevenden en CEO's in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht. Info is te vinden op de website van het INVK.


ELN is de enige opleider in NL met gecertificeerd onderwijs in lichaamstaal met accreditatie van SKJ, CRBKO, LNV.

Handen en benen, mond en tong geven al informatie vóórdat we spreken. Elke beweging heeft betekenis in de context van omgeving of gesprek. Lichaamstaal is pré-verbaal.

Emotie = beweging!

Ieder gesprek gaat gepaard met bewegingen. Elke beweging wordt gestuurd door de hersenen en een reactie op gedachten.

Tijdens een gesprek veranderen staan- of zit-posities. De betekenis van deze bewegingen heeft meer inhoud dan woorden kunnen zeggen.

Fijnmazige spieren in het gezicht zorgen voor subtiele expressies in het gezicht, maar ook de houding van je hoofd toont hoe je de ander tegemoet treedt.

Copyright © 2018  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved

Downloads:


Download
Bodysystemics.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.5 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB
Download
Tarieven en
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB
Download
Flyer ELN-2018.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB