Lichaamstaal bij het flirten

Waar let jij op als je flirt? Lichaamstaal interpreteren is lang niet altijd eenvoudig. Je moet altijd rekening houden met de context (omgeving en omstandigheden) waarin iemand zich bevind. Bijvoorbeeld: als iemand zijn armen over elkaar kruist kun je niet zonder meer stellen dat diegene 'gesloten' is. Je kunt aandachtig luisteren met de armen over elkaar en zeer betrokken zijn. Je kunt je armen ook over elkaar slaan als je het gewoon koud hebt, etc.

 

Als je probeert te achterhalen wat iemand echt denk en voelt, is het belangrijk om te weten welke bewegingen van het lichaam en gezicht van belang zijn. Soms vertelt het lichaam iets anders dan het gesproken woord en geven twee totaal verschillende boodschappen.

Het ophalen van de schouders is universeel teken als we iets ‘niet weten’. Er is echter een subtiel verschil wanneer er maar één schouder wordt opgetrokken.

Zodra alleen de rechterschouder wordt opgetrokken betreft het signaal de ander.  

De foto toont een meisje dat 'nee'-schud met dichtgeknepen mond. Omdat alleen de linker wenkbrauw omhoog staat kunnen we de foto persoonlijker interpreteren: de geopende handpalmen verbergen niets maar de handen staan ver uit elkaar om aan te geven dat het om een keuzegaat waarmee ze moeite heeft. Bij het'nee'-schudden, wat op de foto niet te zien is, draait het hoofd op zijn as. Een gemeend 'nee' start altijd door het hoofd naar links te draaien waarbij het rechter oog wordt getoond. Dus als je uit flirten gaat: let op de eerste draaibeweging van het hoofd als je date 'nee'-schud!

De neplach: het ontbreken van rimpels rond de ogen. In 1862 experimenteerde Duchenne de Boulogne om erachter te komen of je echt lachen kunt faken.

De echte lach is te herkennen aan kraaienpoten aan de zijkant van de ogen.  Als je doet alsof, gebeurt dat niet, of amper. Veel mensen lachen om aardig of sympathiek over te komen. Als je date probeert om er vrolijk uit te zien maar dat niet echt is, zien je dat de rimpels naast de ogen ontbreken.

 

Opgetrokken wenkbrauwen komen voor bij angst, verbazing en verrassing, maar ook wanneer we contact zoeken met de ander. Dus als je date met de wenkbrauwen wenkt naar iemand aan een ander tafeltje...

De vingers zijn symbolen die we gebruiken als we in gesprek zijn. In een kroeg bestellen we met de wijsvinger, onze 'ik', maar onderbewust heeft elke vinger betekenis die negatieve gevoelens kan oproepen. De middelvinger omhoog ken je wel en ook de ringvinger waar de trouwring op zit, respectievelijk je creatieve en familiale vinger. De pink wordt aangeraakt wanneer we aan onze vrienden en kennissen denken. De duim vertegenwoordigt onze 'ik' die een boodschap voor de ander heeft; de wijsvinger ook, maar die betreft onszelf. Wanneer we de wijsvinger op de ander richten geven we dus een sterk persoonlijk signaal af waarbij de hand ontspannen of gespannen kan zijn. Spanning van de hand of ergens anders op het lichaam is zelden positief.

Spiegelneuronen in de hersenen zorgen ervoor dat we de lichaamstaal van een ander kopiëren als het klikt. Als twee mensen het goed met elkaar kunnen vinden worden lichaamshouding en gebaren regelmatig gespiegeld. Dit gebeurt onbewust en toont de onderlinge band en empathie. Het kan ook zijn dat er geen onderlinge band is terwijl je wel het gevoel hebt dat de ander je constant spiegelt. Vraag diegene dan maar niet of hij/zij een cursus NLP heeft gevolgd maar misschien is een andere date een prettiger optie. 

Mensen zoeken je ogen op en blijven ernaar kijken als ze liegen om te zien of je hun leugen gelooft. Maar soms kijken mensen zelfs zó lang dat het oncomfortabel voelt. De ogen knipperen niet meer als we in onze eigen gedachtenwereld leven. Je ziet dit vaak bij kinderen, wat niets met liegen te maken heeft. Oogcontact zoeken is een teken van interesse in de ander. Er zijn ook mensen die oogcontact vermijden uit beleefdheid of hiërarchie, wat een cultureel verschil als achtergrond heeft.

Kijk ook eens hoe jij met je nieuwe date aan je tafeltje zit. Zitposities zijn een goede graadmeter. Een zitposities kan ontspannen zijn maar ook aangeven of er onderhuids wat speelt.  Als je tegenover elkaar zit kijk eens hoe de ander zit. Buigt het lichaam (voor de kijker) naar rechts, dan heb je goede kans dat je date zich op zijn gemak voelt. Dit heeft te maken met de neurowetenschappen: de rechter hersenhelft stuurt de linkerkant van het lichaam aan. Onze linker hersenhelft is dominant in 'koude' logica en analyseert problemen meer dan de rechter hersenhelft die de linker lichaamshelft aanstuurt, onze 'warmere' empatische helft.

ps: Let ook eens op de voeten en benen. Gekruiste benen kun je vergelijken met gekruiste armen, met dien verstande dat de benen zijn gerelateerd aan de omgeving en het gezelschap, het kruisen van de armen aan jezelf. Het is dus geen teken van weerstand of geen zin hebben in jullie date als die gekruist zijn. Je verandert de positie van je benen nou eenmaal regelmatig, dit gebeurt op natuurlijke wijze en vaak zonder erbij na te denken.

Spanning.  Een gespannen kaak, gespannen nek en gefronste wenkbrauwen. Allemaal tekenen dat er iets aan de hand is. Het lichaam is van nature ontspannen en spant zich pas zodra dat nodig is. Spanning komt voort uit emotie en emotie betekent: beweging!

Emoties worden vanuit ons limbisch systeem gestuurd. Enkele diersoorten, bijvoorbeeld honden en paarden kennen ook emoties. Emoties zijn sneller dan gedachten, ze zijn impulsief. Voorbeeld:Als je door een oerwoud loopt en plots op een afgrond stuit schrik je terug! Pas dan realiseer je je dat het gevaar groot is en ga je nadenken hoe je uit je positie komt.

 

Mensen raken vaak hun gezicht of lichaam aan. Dat heeft niets met nervositeit te maken wat vaak wordt gedacht, het is een logisch gevolg van een gevoelde emotie (gedachte) die we niet uitspreken. Telkens wanneer we het gezicht aanraken geeft de plaats waar de hand het lichaam aanraakt informatie over de onuitgesproken gedachtegang.

Voorbeeld:Als je in een vreemde stad de weg vraagt aan een voorbijganger die zijn hand naar de achterkant van zijn hoofd brengt kun je je afvragen of je niet beter iemand anders kan benaderen.

“Het is hilarisch om te zien hoe vaak we onszelf aanraken als we stress hebben”, zegt Joe Navarro, ex FBI-agent die een bestseller over body language schreef waarin hij als ervaringsdeskundige observaties beschrijft zonder maar ook één onderbouwing te geven. Hij is niet de enige.

 

We raken ons lichaam aan op exact die plek op het lichaam waar we een zenuwimpuls in de vorm van een kriebel voelen. De hand komt dan tussenbeide om ons van het ongemak te verlossen. De prikkel wordt door de hersenen gestuurd en de handeling is vaak niet te stoppen. De handeling is al gebeurd vóordat we ons ervan bewust zijn. Uiteraard komt hierbij de neurowetenschap kijken, met welke hand, links of rechts wordt de handeling uitgevoerd. Hier wordt uitvoerig op ingegaan in onze cursussen omdat de oorsprong van lichaamstaal niets te maken heeft met psychologie of abracadabra maar alles met de neurowetenschappen.

Tot slot (dit onderwerp kent nooit een einde) terugkomend op emoties:  het gezicht kent onnoemelijk veel expressiemogelijkheden. Je kunt stellen dat spanningen in het gezicht vaak negatief is. Details, zoals de uiteinden van de wenkbrauwen, mondhoeken of spanning elders in het gezicht geven aanleiding om vragen te stellen.

De hoeken van de wenkbrauwen en mondhoeken staan naar beneden ten teken dat deze dame waarschijnlijk verdrietiger is dan ze ons wil zeggen (mond gesloten).

Psycholoog Paul Ekman gebruikt de term ‘betrouwbare spieren‘ voor de spieren in het gezicht die niet aan te sturen zijn. Het gezicht is het meest fijnmazige spierstelsel van het lichaam waarmee we oneindig veel verschillende trekken kunnen maken.

De linker kant van het gezicht is actiever dan de rechter. Dit komt doordat de linkerkant van ons gezicht onze eigen emotie toont die van het ene op andere moment kan verschillen. De rechterkant van ons gezicht toont onze kijk op de buitenwereld, zoals we ook de rechter hand gebruiken wanneer we iemand de hand schudden. De naar buiten gekeerde emotie wordt geuit door de rechter helft van het gezicht terwijl onze werkelijk gevoelde emotie links zit.

Ben je moe en is het tijd om te gaan slapen? Kijk dan eens in de spiegel om te zien welk oog kleiner is. Je kunt er donder op zeggen dat het linkeroog dan kleiner is dan het rechter.

Reactie schrijven

Commentaren: 0