Waarom kleine bewegingen zoveel zeggen

Er gebeurt iets opvallends wanneer we tijdens een gesprek gedachten hebben die we niet uitspreken. Telkens wanneer dit gebeurt bewegen de handen naar een plek op het lichaam. Je kunt natuurlijk proberen om je handen stil te houden, maar alles verbergen kun je niet: ons lichaam zoekt altijd wel een weg om gedachten te uiten.

 

Dit proces gebeurt zonder dat we er iets aan kunnen doen]en dat maakt lichaamstaal zo interessant. Als we in gesprek zijn kan het zo maar gebeuren dat je op de raarste plek jeuk voelt en je daar moet krabben om de jeuk te ‘verlichten’. Deze onbewust gemaakte bewegingen zijn een belangrijk onderdeel van non verbale communicatie. Zo ook in dit voorbeeld (video).

 

Micro-itches zijn een fenomeen wat wordt veroorzaakt door histamine welke via het zenuwstelsel vanuit de hersenen wordt geactiveerd op een precieze plek op het lichaam. Gedachten worden ‘vertaald’ door de reactie van de handen naar de plek waar het kriebelt wat inzicht geeft over de achterliggende gedachte.

 

 

Jeuk in de nek (beelden: NOS sportjournaal, 20 mei’19)

Het verlossen van jeuk met rechterhand achter in de nek.

Linker achterkant nek: verborgen irritatie (persoonlijk) om zich te laten gelden.

Midden achterkant nek : ik wil niet vertellen wat me dwars zit

Rechter achterkant nek: ik wil er niet over praten.

“Scratching is one of the sweetest  and most at hand satisfactions of nature"   (Michel de Montaigne)

 

Ieder mens heeft wel eens de neiging zich 'zo maar' op een plek op het lichaam te krabben wanneer hij of zij praat. Het fenomeen vertaalt de mentale of emotionele toestand van dat moment. Bij het analyseren van lichaamstaal geeft de plaats van handelen aanwijzingen over het denkproces van de spreker. 

BNP is de neurotransmitter die voor het krabben verantwoordelijk is en tevens een rol speelt in het reguleren van de bloeddruk. (S.Mishra & M.Hoonl., Nat.l Health Inst. May 2013) 

 

Door te krabben op de plek van de jeuk worden we ervan verlost. Histamine is een belangrijke trigger voor het 'wakker blijven' van centrale zenuwstelsel. Het krabben stopt de elektrische activiteit van histamine welke voor het jeuk-gevoel verantwoordelijk is waardoor deze neuron-receptoren worden uitgeschakeld.

(G.Giesler & al., University of Minnesota, 2009)

De context is bij de analyse van lichaamstaal altijd van belang! 

Andere oorzaken om je te krabben kunnen zijn: 

- Pathologie: eczeem, psoriasis, schimmelinfectie , varicella schurft, allergie, wond(genezing), ...

 - Imitatie (generatie), de overdracht van verworven gedragspatronen

- Fusional : praten over jeuk of het waarnemen ervan bij anderen

 - Motorneuron: een geplande lichamelijke actie die tijdelijk werd uitgesteld

 - Mentaal: uiting van emotioneel en/of cognitief ongemak 

Reactie schrijven

Commentaren: 0