· 

Lichaamstaal in de reclame

Wat maakt reclame goed, spannend, interessant of verwarrend?

Een Billboard van de ING in de Parijse métro gaf mij in de tijd dat ik in Parijs woonde te denken… Was het de glimlach of de manier waarop de vrouw kijkt die me zo aan het denken zette?

 

Ik weet dat wij als mensen elkaar graag spiegelen, dus ik deed het zelfde met deze vrouw. Bij de vraag op het reclame-billboard van de ING stond de tekst “ Vandaag deed ik het” ('Aujourd’hui je l’ai fait') .

Het logo van de bank verraadde al dat het om financiën ging, dus ik moest haar spiegelen om te ontdekken dat hoofdhouding, expressie en stand van de ogen mijn vragen opwierpen. Lichaamstaal is immers een empirische studie! Had deze mevrouw ‘het' gedaan of gaat ze het nog doen? 

Een theorie achter hoofdhoudingen en reacties van de ogen.

De rechter laterale stand van het hoofd (hoofd hangt naar rechts richting rechter schouder) duidt op alertheid: het ‘kritisch' zijn. Onopgemerkt draaien we daarbij vaak ons hoofd. Veelzeggend is het wanneer we de ander met het rechteroog aankijken.   

 

Zelf doen (oefening): Kijk iemand eens met je rechteroog aan waarbij je je hoofd licht meedraait. Daarna kijk je dezelfde persoon aan met je linkeroog waarbij je je hoofd licht meedraait. Je zul verschil merken in de manier waarop je dit ervaart! Vandaar dat we dit de empathische hoofd-as noemen.

 

De reactie van de ogen:

Onopgemerkt draait de stand van het hoofd mee wanneer we met het rechteroog naar iemand kijken.

Wanneer de ogen naar rechts draaien, zoeken we (cognitief) naar informatie die we (nog) niet hebben of kennen.

In feite kunnen we drie hoofd-assen onderscheiden.

Naast de laterale as, hierboven beschreven, laat de rotatieve as van het hoofd (rotatieve-as wordt gebruikt bij het ’nee’-schudden) laat zien in welke hersenhelft  informatie van buitenaf als eerste wordt ontleed; gevoelsmatig of analyserend. Dit heeft te maken met de eigenschappen van beide hersenhelften.

De sagittale as ( gebruikt bij ‘ja’-knikken) toont een zekere inferioriteit of superioriteit t.o.v. de ander.

Een linker laterale stand van het hoofd (hoofd buigt licht naar links) duidt op empathie.  

Deze stand van het hoofd ‘voelt’ als zachtheid. Wanneer we een kind empathisch toespreken, neemt het hoofd deze stand automatisch aan.

 

De ogen:

Wanneer we iemand met het linkeroog aankijken zoeken we naar ons gevoel de onderlinge verbinding. Tijdens een hartelijk gesprek kun je mensen waarnemen die elkaar met links aankijken.

 

Reactie van de ogen:

Wanneer de ogen naar links draaien, zoeken we cognitief op zoek naar informatie uit ons verleden. We zoeken in (de hersenen) onze ‘bibliotheek’ naar iets wat we weten of kennen.

 

Een diagram van de reacties van ogen is dan ook niet ingewikkeld:

Ogen naar links: we zoeken in ons verleden. Ogen naar rechts: zoekend in de toekomst.

Ogen omhoog: cognitief zoekend.

Ogen naar beneden: gevoelens/emotie.


Conclusie. Heeft ze het nou wel of niet gedaan..?


De lichaamstaal op de foto met de leesbare tekst geeft aan dat ze het niet heeft gedaan. Ze kijkt naar rechts; naar de toekomst. Het kan zijn, dan de fotoshoot wel goed is gedaan (met de ogen naar links dus) maar dat men de foto heeft gespiegeld omwille van het beeld. Maar daarbij zijn ze vergeten dat de lichaamstaal een andere boodschap uitstraalt.


Reactie schrijven

Commentaren: 0