Lisa Feldman Barrett: Emoties zijn afhankelijk van context

Samenwerking tussen lichaam en hersenen zorgt voor breed spectrum aan emoties met verschillende gezichten

 

Tot nog toe dachten wetenschappers dat emoties specifieke kenmerken hebben, zoals Synergologie® bij kwaadheid een ‘V’ tussen de wenkbrauwen kenmerkend is. Lisa Barrett pareert dit laatste door emoties een veel breder spectrum aan  uitdrukkingen te geven, afhankelijk van de context waarin de emotie wordt ervaren. Eerder ervaren emoties van het lichaam worden door de hersenen vergeleken en kunnen tot andere fysieke reacties leiden dan voorheen gedacht.

Meer over neurologisch onderzoek en gedrag: https://www.biomedcentral.com/collections/ncb

Reactie schrijven

Commentaren: 0