Hoe herken je een psychopaat?

Om lichaamstaal te decoderen gebruiken we onder meer de neurowetenschappen en kennis uit de psychologie. Vaak heeft dit te maken met een samenspel van gedragingen en uitspraken, bedoeld om de ander om de tuin te leiden. Zo zien we bij de leugen vaak spanning die ‘ergens’ door het lichaam wordt geuit, zoals een ‘fout’ nee-schudden of een ander trekje. Het lichaam kan niet liegen en heeft nu eenmaal een uitlaatklep nodig, waar of hoe dan ook. Dit gebeurt onbewust en kunnen we niet stoppen, maar gedrag kunnen we wèl aanpassen.

 

Psychopaten zijn vaak goede leugenaars. Toch zit er vaak discrepantie in de mate waarop het lichaam aangeeft wat er onderhuids speelt in combinatie met wat er wordt gezegd: het lichaam toont onbedoeld spanning op plaatsen waarvan je het niet verwacht.

 

De Canadese criminoloog en psycholoog Robert Hare stelde de PCL-R op, een checklist om psychopathie vast te kunnen stellen.

Een normaal  mens is van nature ontspannen maar de psychopaat is altijd alert om een aantal redenen. 


In de eerste plaats is dit de welbespraaktheid,  aanstekelijkheid of charme die de psychopaat aan de dag legt.

Hij/zij legt gemakkelijk contact en is daarbij heel charmant, kortom een leuke gesprekspartner.  Maar als je wat verder kijkt blijkt een gesprek inhoudelijk oppervlakkig en de woorden vooral bedoeld om te imponeren.

De opschepper. 

De psychopaat vindt zichzelf heel belangrijk en boeiend en vindt zijn vaardigheden en talenten uitermate goed. Hij/zij treedt graag op de voorgrond en staat maar al te graag in de belangstelling. 

De psychopaat wil de beste en slimste zijn.

Een conflict met mensen die meer gepresteerd hebben, of intelligenter zijn, of slimmer zijn zal hij/zij niet uit de weg gaan.  

Pathologisch leugenaar

Liegen kan hij als de beste. Schaamte kent de psychopaat niet. Als hij op een leugen wordt betrapt praat hij zich er wel weer uit. Er is overal wel een excuus voor. 

Manipulatief en sluw

De psychopaat manipuleert als de beste. Hij bedriegt de ander gemakkelijk maar heeft geen idee wat dit met de ander doet.

De psychopaat gaat hierin erg ver en zal bijvoorbeeld alles doen voor geld, gewetenloos. Waarom geen gebruik maken van zwakheden van de ander?


Gedragsproblemen op jonge leeftijd

In tegenstelling tot leeftijdsgenoten heeft een psychopaat altijd al gedragsproblemen gehad. Reeds in de kinderjaren begonnen de problemen door liegen, diefstal, spijbelen, manipuleren, vechten of geweldsincidenten tegen mens of dier. 

Seksueel losbandig

Seksuele relaties zijn oppervlakkig en met losse partners. Hij/zij kent geen schaamte en praat ongeremd over seksuele intimiteiten.

Charmant maar gewetenloos

Ook al ziet hij of zij er nog zo leuk uit met die leuke babbel… Een psychopaat heeft geen geweten. Het is niet anders,  want hij/zij houdt geen rekening met de ander. Het moet altijd op zijn/haar manier gebeuren.

 

© Gerard Stokkink

Reactie schrijven

Commentaren: 0