Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Agenda:


 

 

De  Praktijk- en Master opleidingen kunnen online worden gevolgd en worden na aanvraag gestart.

Lesdagen in groepsverband worden bij voldoende cursisten doorgaans op twee aansluitende dagen gegeven in het zalencomplex vdValk-Hotel-Schiphol-A4. Parkeren aldaar is gratis, met inbegrip van de lunch in restaurant vd Valk.

In het studiegeld is inbegrepen het naslagwerk, de digitale campus met oefenmateriaal.


22 mei 2022.  Open studiedag voor belangstellenden.  Lichaamstaal in de praktijk, met 'live' interviews & analyse. 

Lokatie: Zalencomplex van het vd Valk-Hotel-Schiphol-A4. Aanvang 9:30u.


15 nov.2021:  online workshop for Young ORTEC employees, “Is there anything else you want to share ?”.


6 April 2021. ELN Webinar Lichaamstaal (13:30 - 16:30u)

Online sessie voor de Advocatuur:  communiceren met inbegrip van lichaamstaal.  

Aanpassen van de vraagstelling aan de hand van lichamelijke communicatie als integraal onderdeel van een gesprek. 


12 maart 2021   SSR (Studiecentrum Rechtspleging),  

Webinar voor Rechters en Rechtspraak, ressort Arnhem-Leeuwarden

Lichaamstaal als onderdeel van de communicatie in de rechtspraak.

Het verschil tussen gedrag en lichaamstaal en de kenmerken van lichaamstaal cq manier waarop deze zich uit.

De methodiek Bodysystemics en kenmerken van de lichamelijke reacties in een gesprekssituatie.


17 december 2020:  Webinar, NKSW Kompanio,  Radboud Universiteit Nijmegen

Online sessie over micro movements: de ‘taal' van het lichaam bij onuitgesproken gedachten.


27 november 2020    SSR (Studiecentrum Rechtspleging),

 Webinar lichaamstaal voor Rechters in opleiding (rio’s) in de Rechtspraak, 

LWT 'verrijking' - Ressort 's-Hertogenbosch

Lichaamstaal als onderdeel van de communicatie in de rechtspraak.

Het verschil tussen gedrag en lichaamstaal en de kenmerken van lichaamstaal cq manier waarop deze zich uit.

De methodiek Bodysystemics en kenmerken van de lichamelijke reacties in een gesprekssituatie.


7 mei 2019 - Lezing Studievereniging Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Micromovements: de betekenis van vluchtige bewegingen van de handen op- en naar het lichaam


6 februari 2019   Lezing Vereniging Studenten Psychologie,

Universiteit van Amsterdam (VSPA)


17 Januari 2019  INVK, s'Graveland. Voor informatie en inschrijving contact het INVK. ,  Masterclass lichaamstaal


24 januari 2019   Lezing Ouder-en Kind Teams, Westergasterrein Amsterdam.


4 december 2018 - Lezing voor de Landelijke Vereniging van Huisartsen tijdens de opleidingsmarathon, Domus Medica te Utrecht 


Attentie:  Vanaf 1 september 2021 verstrekt ELN geen SKJ-accreditatie-punten meer.


MASTER-OPLEIDING  LICHAAMSTAAL / NON VERBALE COMMUNICATIE

2-jarige deeltijd-opleiding op HBO-niveau. Start op afspraak, individueel of in groepsverband. 

Geaccrediteerde opleiding met om de maand twee aaneengesloten lesdagen. Gespecialiseerd onderwijs in lichaamstaal en non verbale communicatie in het algemeen. Wetenschappelijke concepten met een heldere methodiek om lichaamstaal te doorgronden. 

De opleiding wordt afgesloten middels eindscriptie en video-analyse en wordt afgenomen door een internationale jury van deskundigen.

Het verschil tussen waarheid en fictie; zien of iemand liegt is het meest genoemde antwoord op de vraag waarom lichaamstaal belangrijk is. Tegenwoordig weten we meer. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we ook het karakter kunnen blootleggen en onuitgesproken gedachten waarnemen aan de hand van non verbale kenmerken.  Zodra we gaan praten beweegt het lichaam en toont wat we bedoelen. 


Lichaamstaal, als onbewust geuite boodschap van het denkproces, geeft aan wat er in ons omgaat. Ook al gebeurt dit soms op een subtiele wijze, zoals een verborgen vinger of kleine beweging van de schouder. Doordat bewegingen door de hersenen worden gestuurd moeten we de neurowetenschap erbij halen. De hersenen bestaan uit het reptiele brein met intuïtieve en directe reacties ook een limbisch systeem waar onze emoties zetelen. Als buitenste laag de cortex, die uit een linker- en rechterhelft bestaan met ieder specifieke eigenschappen en kenmerken. 

 

Daar de hersenhelften niet identiek zijn wordt dit ook weerspiegeld in het gezicht en door het lichaam. Geen mens heeft twee identieke gezichts- of lichaamshelften. Beweging aan de rechterkant van het gezicht krijgt door de werking van de hersenen een andere betekenis dan die aan de linkerkant van het gezicht. Maar ook de aanraking van het gezicht of lichaam met de hand krijgt betekenis wanneer we de keuze van linker- of rechterhand erbij betrekken. Al die aanrakingen van de handen op het lichaam ('micro-itches’) zijn (misschien onbedoeld) uitingen van wat of waaraan we denken en niet (hardop) zeggen.


Copyright © 2022  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved