Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


ELN biedt forensisch onderzoek van non verbale communicatie en  deskundige analyse van lichaamstaal op basis van wetenschappelijke concepten. Aangeleverd beeldmateriaal wordt, na uitgebreide analyse, tot op détail uitgewerkt waarna verslag van de relevante bevindingen volgt.

 

Gérard Stokkink was oprichter van het Instituut voor Synergologie in Nederland (2009), wat inmiddels is uitgegroeid tot het Expertisecentrum voor Lichaamstaal.

 

Gérard studeerde bij de grondlegger van de synergologie vanaf 2002 en volgde de vele evaluaties van de Franstalige studie tot in 2016. Tussen 2011 en 2016 was Gerard docent aan de UvA/HvA, waar hij de eerste ‘minor lichaamstaal’ introduceerde (SPH en MWD).  

Gerard is een gediplomeerd synergoloog en gerenommeerd expert in lichaamstaal. Hij werkt samen met Bodysystemics®; een internationaal samengestelde groep specialisten in lichamelijke communicatie

 

Gerard studeerde psychologie en culturele antropologie in de jaren ’70. Hij startte een carrière als componist in de theater-wereld en componeerde voor dans -en theatergezelschappen als Grif en Shusaku Dormu Dance.

In de jaren ’80 richtte hij, samen met Tom Bachmann de band  ‘Oblique’ op, waarmee hij op internationale festivals (o.a. Roskilde) speelde en maakte diverse LP’s en CD’s. Gérard was als componist actief tot 2008 en componeerde muziek voor film, TV- en diverse musea, waaronder het Ajax- en Scheepvaartmuseum.

 

Als lid van de P. Ekman-groep werkte hij in die jaren nauw samen met specialisten over de wereld om methodieken te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, waaronder beveiliging, HR , Politie en Justitie.

Gérard is actief als begeleider voor promovendi en een welkome gastspreker op universiteiten.


 

Gérard:  "Het lichaam is zó rijk aan herinnering dat alles wat we zeggen door het lichaam wordt ondersteund.

Het lichaam kan niet liegen en kan niet zonder beweging communiceren!  

Soms is een subtiele beweging al genoeg om de ander te begrijpen. 

De psyche doorgronden door te observeren wat van belang is!, dat is wat ik bij ELN graag uitdraag."

 Lichaamstaal is integraal onderdeel van de communicatiewetenschappen!

 

Het ELN richt zich met name op professionals die non verbale communicatie in praktijksituaties willen doorgronden. Door structuur aan te brengen in de complexiteit van non verbale reacties kan de kennis direct worden geïmplementeerd. 

De door ELN gehanteerde multi-disciplinaire concepten geven de opleidingen kwalitatief hoge waardering, wat blijkt uit accreditatie door beroepsorganisaties.

 

 In de lesmodules wordt onder meer beeldmateriaal geanalyseerd. Deelnemers kunnen het cursusmateriaal in pdf-formaat downloaden en via het e-learning-platform vragen stellen en lesstof aan de hand van praktische en theoretische vragen en video's bestuderen. ELN hanteert het internationaal kwaliteitsregister voor specialisten in non verbale communicatie om  de accreditatie en nascholing van specialisten in Nederland te waarborgen.


C  =  f(P,E)     C = behavior, P = person (gestures, emotions…), E = environment (context)

 Gérard: “In de communicatiewetenschappen probeert men eerst te begrijpen wat iemand denkt of voelt om vervolgens te zien hoe het lichaam zich gedraagt om ervan te leren.  

Nu weten we, dat als we het lichaam observeren, we kunnen ontdekken wat iemand echt denkt en voelt. 

Niet observeren om te leren, maar leren observeren is de kern van onze studie."

Geef je op voor de openbare studiedag!

ELN voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals. Met het aanbod komt een gedetailleerd en compleet opleidingstraject voor professionals voor wie de interactie met mensen een belangrijke rol speelt.

Gérard geeft webinars aan rechters in opleiding (rio's), workshops aan politie- en recherche medewerkers, professionals in het bedrijfsleven en lezingen aan universiteiten. Voor afgestudeerden organiseert ELN jaarlijks een bijscholingsweekend met gerenommeerde buitenlandse gastsprekers. 


Copyright © 2023  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved