Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


Gérard Stokkink reisde als student over land naar Azië om andere culturen te ontmoeten. Hij studeerde in de jaren '70 psychologie en culturele antropologie, maar van huis muzikaal werkte hij als componist voor bewegingstheater, film en TV-programma's. Begin deze eeuw groeide zijn interesse in lichaamstaal door nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Tot dan toe vertaalde hij non verbale informatie naar muziek.  Gerard startte nieuw onderzoek in onder meer Frankrijk, U.S., Canada en onderzocht de culturele verschillen in lichaamstaal in diverse arabische landen. Vanaf 1999 woonde Gerard in Parijs en studeerde

Gérard ontving in Parijs (2005)  als enige Nederlander de titel synergoloog van grondlegger Philippe Turchet en was betrokken bij diverse publicaties. Nadien introduceerde hij de studie lichaamstaal als  'minor' aan de HvA/UvA en gaf les aan het Instituut Synergologie in Nederland. 

In 2016 richtte hij het Expertisecentrum Lichaamstaal in Nederland op om de multi-disciplinaire kennis als empirische studie uit te kunnen dragen. Vandaag de dag is Gérard actief als docent en is gastspreker op universiteiten en maatschappelijke organisaties.

foto: Universiteit van Amsterdam
foto: Universiteit van Amsterdam

 

Gérard:  "Het lichaam is zó rijk aan herinnering en emoties dat alles wat we zeggen door het lichaam wordt ondersteund met beweging. We kunnen niet zonder beweging communiceren!

Soms is een subtiel gebaar al genoeg voor begrip bij de ander. De psyche van de ander doorgronden door te observeren wat van belang is! Dat is wat ik bij ELN graag uitdraag."

 


 Lichaamstaal als integraal onderdeel van de communicatiewetenschappen!

Het ELN hanteert  de methodiek Bodysystemics en richt zich met name op professionals die non verbale communicatie in praktijksituaties willen doorgronden. Door structuur aan te brengen in de complexiteit van non verbale reacties kan de kennis direct worden geïmplementeerd. 

De door ELN gehanteerde multi-disciplinaire concepten geven de opleidingen kwalitatief hoge waardering, wat blijkt uit accreditatie door beroepsorganisaties.

 

In de lesmodules worden onder meer video's en online beeldmateriaal geanalyseerd en deelnemers verzocht het nieuwste cursusmateriaal in pdf-formaat te downloadene via het e-learning-platform om dit in eigen tijd te trainen met behulp van de geïntegreerde praktische en theoretische vragen en video's binnen het systeem. Het ELN hanteert het internationaal kwaliteitsregister voor specialisten in non verbale communicatie en waarborgt de accreditatie en nascholing van specialisten in Nederland.


C  =  f(P,E)     C = behaviour, P = person (gestures, emotions…), E = environment (context)

 Gérard: “In de communicatiewetenschappen probeert men eerst te begrijpen wat iemand denkt of voelt om vervolgens te zien hoe het lichaam zich gedraagt om ervan te leren.  Nu weten we, dat als we het lichaam observeren we kunnen ontdekken wat iemand echt denkt en voelt. Niet observeren om te leren, maar leren observeren is de kern van onze studie."

Geef je op voor de eerst volgende openbare studiedag

ELN voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals. Met het aanbod komt een gedetailleerd en compleet opleidingstraject voor professionals voor wie de interactie met mensen een belangrijke rol speelt.

Gérard geeft webinars aan rechters in opleiding (rio's), politie- en recherche medewerkers, professionals in het bedrijfsleven en lezingen aan universiteiten. Voor afgestudeerden organiseert ELN jaarlijks een bijscholingsweekend met gerenommeerde buitenlandse gastsprekers. 


Copyright © 2022  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved