Posts met de tag allesoverlichaamstaal12. januari 2017
Tijdens een lezing voor UAF (stichting hoog opgeleide vluchtelingen) werd mij gevraagd om de verschillen tussen de westerse en oriëntaalse lichaamstaal toe te lichten. Reden hiervoor was het vermoeden dat vluchtelingen uit het midden-oosten sneller werden afgewezen en het tijdens een sollicitatieprocedure moesten afleggen tegen een gelijkwaardig opgeleide persoon uit Nederland of elders uit Europa. Een belangrijk element in de lichaamscommunicatie binnen semitische culturen waaronder dus ook...
26. april 2016
De traditionele manier om "non-verbaal” te omschrijven is gebaseerd op twee uitgangspunten: 1- Lichaamstaal is de taal die de verbale taal begeleidt 2: Lichaamstaal is een taal van emoties. Elke discipline is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet hoeven te worden besproken omdat het gaat over hen die de discipline uitoefenen. Of je dit principe kunt toepassen op de term 'non verbaal' moet worden beoordeeld met de middelen die we tegenwoordig hebben, zoals video-opnames die we...
25. april 2016
De 7-38-55% -regel van Albert Méhrabian geeft vaak verwarring. Als mensen praten kunnen ze pauzes inlassen om na te denken, structuur aanbrengen in hun gedachtengang en hoe ze hun boodschap willen overbrengen. Maar non verbaal kun je dit niet. Mensen kunnen van kinds af aan goed met woorden omgaan en zijn zich vaker meer bewust van wat ze zeggen dan van wat het lichaam doet… Méhrabian’s stelling komt voort uit twee studies uit ’67 en ’71 en had een heel ander doel dan veel mensen...