Posts met de tag gerardstokkink12. januari 2017
Tijdens een lezing voor UAF (stichting hoog opgeleide vluchtelingen) werd mij gevraagd om de verschillen tussen de westerse en oriëntaalse lichaamstaal toe te lichten. Reden hiervoor was het vermoeden dat vluchtelingen uit het midden-oosten sneller werden afgewezen en het tijdens een sollicitatieprocedure moesten afleggen tegen een gelijkwaardig opgeleide persoon uit Nederland of elders uit Europa. Een belangrijk element in de lichaamscommunicatie binnen semitische culturen waaronder dus ook...
14. juni 2016
Of we ons ervan bewust zijn of niet, elke dag vertellen we wel een leugen(tje), groot of klein! Wat gebeurt er in onze hersenen als we moedwillig liegen en hoe kun je zien dat iemand je iets op de mouw spelt…?
26. april 2016
De traditionele manier om "non-verbaal” te omschrijven is gebaseerd op twee uitgangspunten: 1- Lichaamstaal is de taal die de verbale taal begeleidt 2: Lichaamstaal is een taal van emoties. Elke discipline is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet hoeven te worden besproken omdat het gaat over hen die de discipline uitoefenen. Of je dit principe kunt toepassen op de term 'non verbaal' moet worden beoordeeld met de middelen die we tegenwoordig hebben, zoals video-opnames die we...
25. april 2016
De 7-38-55% -regel van Albert Méhrabian geeft vaak verwarring. Als mensen praten kunnen ze pauzes inlassen om na te denken, structuur aanbrengen in hun gedachtengang en hoe ze hun boodschap willen overbrengen. Maar non verbaal kun je dit niet. Mensen kunnen van kinds af aan goed met woorden omgaan en zijn zich vaker meer bewust van wat ze zeggen dan van wat het lichaam doet… Méhrabian’s stelling komt voort uit twee studies uit ’67 en ’71 en had een heel ander doel dan veel mensen...
01. april 2016
The battle against terrorism can only be won if we can predict what’s going to happen and anticipate on indicators. In daily life we use observation skills, profiling or digital tools monitoring signs of deviant or suspect behavior as it comes to safety. But what about human skills to decipher body language when it comes to reveal the truth? Body language is the movement behind thoughts and as such respons of brain activity. Questioning a suspect without intimidation or stress allows better...